Home | Geloof in Allah

Waar is Allah?


Yazdır
Antwoord: 

Deze vraag geldt voor alles dat afhankelijk is van ruimte; ofwel materie. Aangezien een ruimte uit materie bestaat, bestaat alles dat afhankelijk is van een ruimte, ook uit materie. De Schepper van materie, dus ook van ruimte, kan niet afhankelijk zijn van hetgeen Hij gecreëerd heeft. Het geschapene is in alle gevallen afhankelijk van zijn Schepper en niet andersom. Een vraag zoals “waar” was onmogelijk, want ruimte was niet geschapen; echter was ALLAH er.

Bovendien wordt de unanieme overtuiging van alle 3 gezegende generaties en rechtschapen khaliefen als volgt samengevat door de Qur’an: “ALLAH kent geen gelijke.(1)

Het geloof in: “ALLAH is afhankelijk van tijd noch plaats” is één van de fundamenten binnen de Aqîdeh van de Ehli Soennah.

Tevens verduidelijkt de volgende overlevering van de profeet (v.z.m.h) dat ALLAH afhankelijk is van tijd noch plaats: “ALLAH was er, niets was er samen met Hem.(2)[1] Soerah Esh-Shoera, 42:11.
[2] Kenzoe’l-Oemmal, Hadieth nr: 29850.

Share this