Home | De verboden

Administratie kosten Halal?


Antwoord: 

Als zij het als administratie-, verwerkings- of behandelingskosten berekenen dan valt dat niet onder rente en is het dus toegestaan.

Share this