De Verborgen Wijsheid van Vasten: Sociale Solidariteit Ontgrendeld


Eén van de vele wijsheden achter het vasten met betrekking tot het sociale leven van de mens is het volgende:

Mensen behoren tot verschillende sociale klassen wat betreft hun welvaart. Vanwege deze diversiteit nodigt Allah de rijken uit om de behoeftigen te helpen. De rijken kunnen echter de betreurenswaardige en hongerige toestand van de armen alleen begrijpen door het vasten. Indien het vasten niet zou bestaan, dan zouden vele zelfzuchtige rijken niet kunnen inzien hoe pijnlijk honger en armoede zijn en hoeveel mededogen degenen nodig hebben die daaronder lijden. Wat betreft dit mededogen ten opzichte van medemensen, het vormt de essentie van ware dankbaarheid.

Wie het ook moge zijn, iedereen kan altijd iemand anders vinden die in zeker opzicht nog armer en behoeftiger is dan hijzelf. Het is zijn plicht om mededogen te tonen jegens die persoon. Indien hij er zelf nog nooit toe gedwongen is geweest om honger te lijden, kan hij de liefdadigheid en hulp die hij verschuldigd is door mededogen niet volledig verlenen. Zelfs als hij die hulp biedt, zal deze nog steeds onvolkomen zijn, omdat hij de situatie niet echt in zijn eigen ziel heeft ervaren.

Gerelateerde artikelen