Het Geheim van de Soenna: Verander Je Gewoonten in Eeuwige Beloning


De eerbiedwaardige Boodschapper (saw) heeft het volgende verkondigd: “Wie zich aan mijn soenna vastklampt ten tijde van het verval van mijn oemma, kan de beloning van honderd shehīd verkrijgen.”[1]

Inderdaad, het volgen van de soenna is van onschatbare waarde. Vooral tijdens de periode waarin veel bid‘ah’s worden verspreid, is het naleven van de soenna nog waardevoller. In het bijzonder tijdens het verval van de oemma toont zelfs het naleven van een simpele gedragsregel van de soenna een prijzenswaardige godsvrees en een sterke imān. Want door het volgen van de soenna herinnert men de Profeet (saw) en deze herinnering leidt tot het besef dat men zich onder het toezicht van Allah bevindt. Zelfs wanneer iemand de eenvoudigste handelingen, zoals eten, drinken en slapen, volgens de soenna van de Profeet (saw) uitvoert, worden deze alledaagse handelingen en natuurlijke daden beschouwd als verdienstelijke aanbidding en handelingen in overeenstemming met de Islam. Want bij het uitvoeren van die handelingen is hij zich ervan bewust dat hij de eerbiedwaardige Boodschapper (saw) volgt en gehoor geeft aan de normen van de Islam. Hij herinnert zich dat de Profeet (saw) de verkondiger van de Islam is en richt dan zijn hart op Allah, de Oprechter van de Islam. Hierdoor bereikt hij het niveau van hudhūr, en worden die daden beschouwd als aanbiddingen.

Inderdaad, dankzij dit geheim kan degene die het volgen van de soenna tot een gewoonte maakt, zijn gewoonten transformeren tot aanbiddingen en zijn hele leven vruchtbaar en belonend maken.

Footnotes

  1. ^ Tabarānī, al-Mu'djem al-Kabīr, 1394; Al-Haythamī Madjma' az-Zawa'id, VIII, 132.

Gerelateerde artikelen