Het Geheim van Wolken: Een Wonderbaarlijk Inzicht uit de Koran


Heb je enige kennis over het gewicht van wolken? Als je geen informatie hebt, vragen we je nu om een schatting te maken van het gewicht van de wolken. Hoeveel denk je dat wolken wegen? Of laten we onze vraag eenvoudiger maken: denk je dat wolken zwaar of licht zijn? Hierop zullen de meesten van ons als antwoord geven dat ze waarschijnlijk licht zijn.

De Koran die 1400 jaar geleden is neergezonden informeert ons echter dat wolken zeer zwaar zijn en niet zo licht zijn als dat ze ogenschijnlijk lijken. Nu kijken wij naar enkele verzen waarin deze waarheid is verkondigd:

En Hij is Degene Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt totdat, wanneer zij zware wolken dragen, Wij deze naar een dor gebied drijven. Dan doen Wij daar water uit neerkomen, en brengen Wij daarmee allerlei soorten vruchten voort. Zo wekken Wij de doden op, opdat jullie je dat ter harte nemen.[1]

Hij is Degene Die jullie de bliksem toont, vrees en hoop brengend, en Die de zware wolken doet ontstaan.[2]

De Koran laat ons dus weten met de zinsnede ‘zware wolken’ dat ze niet licht maar zwaar zijn.

Nu willen we graag weten wat de hedendaagse wetenschappers hierover zeggen? Zijn de wolken echt zwaar, zoals de Koran onthult?

Uit resultaat van wetenschappelijke onderzoeken is vastgesteld dat wolken allesbehalve licht zijn in gewicht. Zo wordt water met een gewicht tot 300.000 ton opgevangen in een onweerswolk van het type Cumulonimbus. Ja, je hoort het goed, we hebben het over wolken met een gewicht van 300.000 ton. Het gewicht van de neerslag die voldoende blijkt om een gebied van 50 vierkante kilometer met een dikte van 1 centimeter te bedekken, is ongeveer een half miljoen ton.

Het is waarlijk verbluffend om een massa van 300.000 ton in de lucht zonder mast en zonder te lekken te houden. En het is veel interessanter dat deze informatie 1400 jaar geleden in de Koran is verkondigd.

Laten we nu eens nadenken over dit punt: het was niet mogelijk voor mensen om kennis te hebben over het gewicht van wolken op het moment dat de Koran werd geopenbaard. Hoogstwaarschijnlijk wisten meesten van ons zelfs niet dat wolken zeer zwaar waren totdat we deze informatie leerden. Maar we weten nu dat de wolken honderdduizenden tonnen wegen, en deze informatie wordt glashelder vermeld in de Koran.

Dit allemaal toont aan dat de Koran het boek van Degene is Die tonnen water in de wolken opslaat. Inderdaad, de Koran is neergezonden door Degene Die de wolken schiep en deze met tonnen water in de lucht liet zweven.

Footnotes

  1. ^ De Koran 7:57.
  2. ^ De Koran 13:12.

Gerelateerde artikelen