Home

De Samenleving


Yazdır

 Eén van de vele wijsheden van het vasten in de gezegende maand Ramadan, met betrekking tot de samenleving, is als volgt: Wat levensonderhoud betreft, is de mens in verschillende levensomstandigheden geschapen. Vanwege deze verschillende omstandigheden, nodigt de Verheven Heer de rijken uit om de armen te helpen. Echter de erbarmelijke situatie van de armen en de honger die zij lijden kunnen de rijken dan pas begrijpen wanneer ze zelf vasten en deze honger zelf ervaren. Zou het vasten niet verplicht zijn, dan zul je veel egoïstische rijken tegen kunnen komen die niet begrijpen hoe erg het is om honger te lijden en arm te zijn. Tevens kunnen deze rijken niet begrijpen hoe veel behoefte deze armen hebben aan erbarmelijke liefde. Gezien vanuit dit punt is liefde voor je medemens een essentie van de werkelijke dankbaarheid. Wie het ook is, iedereen kan wel iemand vinden die min of meer armer is dan hijzelf. Hij is verplicht hem met erbarmen te behandelen. Wanneer men niet verplicht is zijn ego honger te laten lijden, kan men de verplichte vrijgevigheid en hulp, voortkomend uit erbarmen, niet geven. Zou hij toch hulp willen geven, dan nog zal het niet komen uit het diepste van zijn hart. Want in feite voelt hij die situatie helemaal niet bij zichzelf.