Home | De verboden

Is het toegestaan binnen een bedrijf te werken waar er met alcohol winst wordt behaald?


Antwoord: 

Het is niet toegestaan om in bedrijven te werken die hun winst volledig maken uit alcohol. Echter, restaurants en winkels die naast halal voedsel ook alcohol verkopen, is de situatie anders.

Het is haram alcohol te kopen, verkopen, dragen en serveren. Uitgaand van dat punt, is het niet toegestaan te werken binnen bedrijven die zich bezig houden met alcohol. Het is daarentegen wel toegestaan om binnen dat gedeelte in een restaurant te werken waar er niet wordt beziggehouden met alcohol. Er wordt dan ook aangeraden het geld te verdienen daar waar alles halal is.

Share this