Home | Het gebed

Is het zo dat de qibla 45 graden mag afwijken? Of moet de qibla 100% correct zijn?


Antwoord: 

Men hoeft niet tot op de centimeter nauwkeurig gericht te zijn naar de Kabe wanneer hij wilt bidden. Het is al voldoende om het lichaam te richten tot de Mescid-i Haram die de Kabe omringt. In soerah Bakara staat het volgende: “Draai je gezicht richting Mescid-i Haram!”

Tot 45 graden mag men een afwijking van de Kabe hebben. Als het lichaam meer dan 45 graden afwijkt, is de regel die zegt dat het lichaam gericht moet tot de Kabe, overschreden. (1)

Waar wij ons druk over moeten maken, is de manier waarop wij met ons hart met de Kabe verbonden zijn. We moeten zowel met ons lichaam als ons hart gericht zijn tot de Kabe.

 

Share this