Home | Het gezinsleven

Hoe behoort een man een vrouw te benaderen waar hij interesse in heeft?


Antwoord: 

In de Soennah zien we over dit onderwerp twee wegen. De eerste weg is dat een persoon een vrouw die die vertrouwt naar de vrouw stuurt waarmee hij wilt trouwen. Enes bin Malik overlevert hierover het volgende:

“Rasoeloellah (v.z.m.h.) heeft Oemmoe Soeleym naar een vrouw gestuurd om haar te bezichtigen, en heeft het volgende bevolen: “kijk naar de bovenkant van haar voeten, ruik haar mond”. De reden hierachter is om te kijken of haar benen recht zijn en of zij uit haar mond stinkt. (1)

Dit is wederzijds en geldt uiteraard ook voor de vrouw. Een vrouw die wilt trouwen kan ook iemand naar de man waarmee zij wilt trouwen laten bezichtigen, en kijken of hij de eigenschappen heeft die zij in een man zoekt.

Een andere wijze om elkaar te leren kennen, is door elkaar te zien. Een man kan dan naar de schoonheid van haar gezicht en lichaam kijken. Hierbij kan men enkel naar het gezicht, de handen en lengte kijken. Haar gezicht staat symbool voor haar schoonheid, haar handen staan symbool voor haar goedheid. De lengte geeft duidelijkheid over of ze kort of lang is. Dit heeft onze Profeet (v.z.m.h.) toegestaan.

Aboe Hoemeyd heeft overgeleverd dat onze Profeet (v.z.m.h.) het volgende heeft gezegd:

“Wanneer één van jullie met een vrouw wilt trouwen, dan is hier geen weerhouding voor. Dit is echter enkel toegestaan wanneer men met de intentie kijkt met haar te trouwen. Wanneer de bekeken vrouw dit niet weet, verandert de jurisprudentie hierdoor niet.” (2)

Onze Profeet (v.z.m.h.) zet de mens hiertoe zelfs aan. Dit als volgt:

Moegire bin Shoeba wilde met een vrouw trouwen. Onze Profeet (v.z.m.h.) zei tegen hem: “Ga, en zie haar. Zien is beter voor de harmonie onder jullie.” (3)

We zien ook hoe onze Profeet (v.z.m.h.) ons hierin begeleidt:

“Wanneer één van jullie met een vrouw wilt trouwen, laat hem dan kijken naar haar eigenschappen die hem kunnen motiveren met haar te trouwen.” (4)

Deze Hadith laten de reden, voordelen en wijsheden van het zien van de partner zien. Er zijn echter ook grenzen tijdens het zien en spreken met elkaar. De eerste is waar er wordt gesproken. De volgende Hadith licht dit toe:

“Wie van jullie in Allah en het hiernamaals gelooft, laat hem dan niet alleen zijn met een vrouw die geen mahrem (persoon waar zij niet mee kan trouwen) bij zicht heeft. Wanneer hij dit doet, zal de derde persoon de duivel zijn.” (5)

Om deze reden hoort er een derde persoon aanwezig te zijn wanneer beide partijen met elkaar willen spreken omwille van het trouwen. Anders ontstaat de situatie dat twee personen enkel samen in een ruimte zijn, wat niet is toegestaan. In deze gesprekken kunnen de partijen elkaar leren kennen en hun wensen uitspreken. Want wanneer men spreekt, leert men hoe men spreekt, wat zijn/haar toon is, wat de gedachte en intellectuele niveau is van de desbetreffende persoon.

Na deze gesprekken wordt duidelijk of men overtuigd is van de andere persoon. Na een korte periode wordt dan duidelijk gemaakt wat er is besloten. Islamitisch gezien is er toestemming om één keer met elkaar te spreken. Wanneer men vaker met elkaar spreekt, worden de gesprekken minder serieus en heeft het geen voordeel voor het gezin dat opgericht zal worden.

Het perspectief van de Shafii leerschool is wat dit aspect betreft, interessant. De persoon die de hand wilt vragen, behoort vóór dit te doen, de vrouw te zien. De vrouw en haar gezin hoort hier niets van af te weten. Op deze manier handelen, is een grotere huldebetoon. Als hij de vrouw niet voor zichzelf passend vindt, dan zullen zowel de vrouw als het gezin niet worden onteerd. Dit is dan ook het perspectief dat het meest wordt voorgedragen. Al staat de vrouw dit niet toe, volgens de Hadith is het zien van de vrouw wel toegestaan. (6)

Tot het trouwen is het toegestaan naar haar te kijken, zoals bij iedere vrouw, met de voorwaarde dat er geen verkeerde gevoelens ontstaan.

Share this