Home | Heiligen

Hoe bekeerde Ali (r.a) zich tot de Islam?


Antwoord: 

De profeet stond niet meer in zijn eentje tegenover de wereld. Zijn trouwe vrouw stond nu aan zijn zijde. Haar bekering stimuleerde hem zijn taak hoopvol voort te zetten. Samen verrichtten zij gebeden en smeekten ALLAH om hulp. Op een dag wanneer ze weer samen in gebed stonden, had Ali hen opgemerkt en keek bewonderd naar wat zij aan het doen waren. Kleine Ali, die door de opvoeding van de Meester der mensheid een grote voorsprong had op zijn leeftijdsgenoten, wachtte tot zij het gebed hadden afgerond en vroeg hen vervolgens wat zij aan het doen waren. Als antwoord gaf Mohammed:

“O Ali, dit is het verkozen geloof dat geliefd is door ALLAH. Ik nodig jou uit om te geloven in ALLAH, Die één is, en ik weerhoud jou ervan om Lât en Oezza te aanbidden, die zichzelf noch anderen begunstigen.”

Ali wierp zijn blik naar de grond. Na een tijdje piekeren, rees hij zijn hoofd en zei:

“Dergelijke zaken heb ik vernomen noch gezien. Ik kan geen besluit nemen voordat ik een bespreking heb gehouden met mijn vader hierover.”

Mohammed had echter nog niet het bevel gekregen om de Islam openlijk te verkondigen en mensen ervoor uit te nodigen. Vanwege deze reden zei Mohammed het volgende tegen hem:

“O neef van mij, mocht jij hetgeen ik jou opdroeg willen uitvoeren, voer het dan uit. Zo niet, houd het dan voor jezelf en vertel niets door.”

Ali beloofde alles geheim te houden. Die nacht besteedde hij peinzend over alles wat hij met de profeet beleefd had. De man uit wiens mond hij nooit iets kwaads had vernomen, nodigde hem uit tot een religie. In de ochtend werd Mekka met zonnestralen en het hart van Ali met het geloof verlicht. Hij benaderde Mohammed en zei:

“Toen ALLAH mij schiep, had Hij ook niet de mening van Eboe Talib gevraagd. Waarom zou ik dat dan doen?”

Op tienjarige leeftijd werd Ali de tweede volgeling van Mohammed. Na zijn bekering, wilde Ali altijd in de aanwezigheid van de profeet zijn, zodat hij de eerste was die de openbaringen doorgegeven kreeg van Mohammed. Tijdens de beginjaren van de Islam, baden de moslims twee gebeden per dag: het ochtend- en avondgebed, beide gebeden waren 2 rakaat. De profeet wilde ongestoord zijn gebeden uitvoeren, daarom zocht hij rustige plekken op buiten de stad en bad vaak onder dadelbomen nabij Mekka. Ali vergezelde hem vaak hierin.

Toen ze op een dag weer onder een dadelboom een gebed verrichtten, trof Eboe Talib hen. Hij stond perplex en vroeg zich af waar zij mee bezig waren. Nadat de twee het gebed hadden volbracht, benaderde hij Mohammed en vroeg hem:

“O geliefde zoon van mijn broertje, wat is dit voor religie?”

Waarop Mohammed zei:

“O oom, dit is de religie van ALLAH, de religie van engelen, profeten en van onze voorvader Ibrahim. ALLAH heeft mij gezonden naar Zijn onderdanen met dit geloof. Geliefde oom, onder degenen die ik wil uitnodigen tot deze religie sta jij voorop en verdien jij het meer dan wie dan ook.”

Na een moment stilte, gaf Eboe Talib hem het volgende antwoord:

“Ik kan mijn voorgaande religie niet verlaten, maar houd het geloof aan waarin jij je bevindt. Bij ALLAH, zolang ik leef, zal niemand jou deren of hetgeen jij vervolmaken wil, kunnen hinderen.

Vervolgens wendde hij zich tot zijn Ali en zei:

“Mijn dierbare zoon, wat is er geworden van jou? Wat voor religie heb jij aanvaard?”

Zijn zoon antwoordde daarop:

“Ik heb mijn geloof in ALLAH en Zijn gezant bevestigd en mij overgegeven aan wat zij voortgebracht hebben”

Waarop Eboe Talib zei:

“Mijn zoon, het siert jou om de religie van jouw neef uit eigen wil te aanvaarden. Hij zal jou slechts tot het juiste uitnodigen, geef daarom gehoor aan hem.”

Zo eindigde de conversatie. Eboe Talib verliet hen en zette zijn weg naar huis weer voort. Thuis wachtte zijn vrouw Fâtimeh hem op in angstige woede. Zodra hij was aangekomen, haastte zijn vrouw zich naar hem en zei onstuimig:

“Waar is jouw zoon? Eén van mijn werkers heeft hem zien bidden met Mohammed op een wijze die ons vreemd is. Accepteer jij de religieovergang van jouw zoon?”

Eboe Talib wendde zich geërgerd naar haar en zei:

“Zwijg! Bij ALLAH, zijn neef ondersteunen en bijstaan zijn taken waar hij meer dan wie ook verantwoordelijk voor is! Als mijn ego tevreden zou zijn met het verlaten van de religie die Abdulmoettalib aanhing, zou ik ook een volgeling worden van Mohammed, want hij is zachtaardig, trouwhartig en zuiver.”

 

 

Share this