Home | Wetenschap en technologie

Hoe kijkt de Islam aan tegen denken en onderzoeken?


Yazdır
Antwoord: 

Observatie is een middel om kennis te vergaren. De mens is een toeschouwer en observeerder van alle gebeurtenissen in het universum. Het universum is te vergelijken met een waardevol boek vol geheimen die er op wachten om gelezen te worden.

“Zeg (O Mohammed): Aanschouwt wat er is in de hemelen en op aarde.” (1)   

“Kijken zij dan niet naar de hemel boven hen, hoe Wij deze hebben opgesteld en versierd zonder gebreken?”  (2)  

“Aanschouw dan de barmhartige werken van ALLAH; hoe Hij de aarde doet herleven na haar dood” (3)

Zo zijn er vele verzen die het belang van observeren aangeeft. Maar niet iedereen kan deze geheimen waarnemen. Zo zegt een vers:

“En er zijn veel Tekenen in de hemelen en op de aarde waaraan zij voorbijgaan, terwijl zij zich er van afwenden.” (4)  

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen kijken en zien. Iedereen kan kijken naar de gebeurtenissen in het universum, maar niet iedereen kan hier de geheimen en betekenissen van zien. Zo geeft een vers het verschil weer tussen kijken en zien:

“En jij ziet hen naar jou kijken, terwijl zij niet zien.”  (5)  

Als de mens aandachtig naar alle gebeurtenissen in het universum kijkt, kan men de geheimen ervan achterhalen. Zo heeft Archimedes de opwaartse kracht van water uitgevonden wanneer hij zich in een bad liet zakken; Newton die de zwaartekracht ontdekte nadat een appel uit een boom op zijn hoofd viel; onderzoekers die de vleugels van vogels onderzochten, gebruikten de daaruit vergaarde informatie voor vliegtuigen.

De mens kan dus lering trekken uit alles om zich heen, tenzij men gebeurtenissen als triviaal ervaart. Zij die alles als triviaal ervaren, zullen verstoken zijn van de grote en rijke betekenissen ervan. De Koran noemt dit soort mensen “blind” (van hart).

“En wie blind is (van hart) in deze wereld, zal in het Hiernamaals ook blind zijn”  (6)  

“Voorwaar, de ogen zijn niet blind, maar de spirituele harten zijn blind” (7)

“En hij die zich afwendt van Mijn Vermaning: waarlijk, voor hem zal er dan een benauwd leven zijn. En Wij zullen hen verrijzen op de Dag der Opstanding, in een blinde staat. Hij zal zeggen: "Mijn Heer, waarom doet U mij in een blinde staat verrijzen, hoewel ik vroeger kon zien?" Hij (Allah) zal zeggen: "Het zij zo. Onze Tekenen zijn tot jou gekomen, jij vergat ze, als straf zul jij vandaag worden vergeten." (8)


[1] Koran: 10:101
[2] Koran: 50:6
[3] Koran: 30:50
[4] Koran: 12:105
[5] Koran: 7:198
[6] Koran: 17:72
[7] Koran: 22:46
[8] Koran: 20:124-126

 

Share this