Home | Het hiernamaals

Hoe oud zal je zijn als je het Paradijs binnentreedt?


Antwoord: 

Sommige overleveringen vertellen dat de mens in het Paradijs 30 of 33 jaar oud zal zijn. (1) Echter, de uitdrukking van deze leeftijd is niet volgens de aardse leeftijd. Hiermee wordt bedoeld dat net als dat men op deze leeftijd het sterkst in zijn aardse leven staat, zo ook zal hij in het hiernamaals op zijn best zijn. De vergelijking tussen dit en het hiernamaalse leven, is dus niet te doen.

Anas ibn Malik (r.a) overlevert de volgende Hadith: Profeet Mohammed (v.z.m.h) heeft het volgende gezegd: “De mensen van het Paradijs zullen in de vorm van (profeet) Adam, 33 jaar oud, met snor, onbehaard lichaam en met geaccentueerde oogleden herschapen worden.

In een andere overlevering wordt het volgende gezegd:

De mensen van het Paradijs zullen op 33 jarige leeftijd, in de vorm van (profeet) Adam, met de schoonheid van (profeet) Yusuf, met de ethiek van (profeet) Ayyoub, met snor, onbehaard lichaam en met geaccentueerde oogleden herschapen worden.(2)

Imam Sha’ranii geeft de volgende informatie over dit onderwerp: “Geleerden zeggen dat vrouwen in het Paradijs een vaste leeftijd zullen hebben. De Houri’s (vrouwen van de Paradijs) integendeel zullen op verschillende leeftijden aanwezig zijn naar de wil van de tevredenheid.

Bij het noemen van de gunsten voor de mensen die het Paradijs ingaan in Soerah Al-Nabae, wordt er een verwijzing gedaan naar de Houri’s in het Paradijs met “ve kevâibe etrâbâ”. Het woord “kevâib” betekent: de eerste en het mooiste periode van de jeugd. Het woord “etrâben” betekent: Op dezelfde leeftijd (leeftijdsgenoot). (3)

Omdat alles in het Paradijs in de mooiste en perfecte vorm gaat worden, zullen de mensen van het Paradijs ook in de mooiste en perfecte vorm zijn. De genoemde leeftijden in de Hadith hebben betrekking op de mooiste periode van de mens in termen van lichaam en ziel. Want in het Paradijs is er een eeuwig leven, dus verouderen bestaat daar niet. Dus er kan gezegd worden dat er geen veroudering is omdat alles perfect is. Dus de mensen in het Paradijs zijn vergeleken met de solide staat en volmaaktheid van de mensen op aarde. De Houri’s zijn geschapen voor de mensen van het Paradijs in een staat waar de mensen het meest tevreden over zullen zijn. Aldus wordt in Soarah Al-Nebea de mooiste periode van een dame afgebeeld. Want de mooiste periode van een mens is de periode wanneer men jong is. De periode wanneer het lichaam het sterkst en op zijn mooist is, is het begin wanneer hij jong is.

Er is een vaste leeftijd en geen veroudering. Het leven in het Paradijs gaat geen monotoon bestaan hebben. Het volk van het Paradijs zal met verschillende zegeningen en gunsten worden beloond. Het leven in het Paradijs is niet te vergelijken met het aardse leven.

Dit legt de Islamitische geleerde Bediuzzaman Said Nursi uit in “Het Tiende Woord” (De wederopstanding en het hiernamaals). In de taal van het gewone volk kunnen we het als volgt begrijpen: Bijvoorbeeld als je een fruit boven de grond en onder de zon houdt, kan je de schaduw van het fruit zien. Het verschil in smaak tussen de schaduw en het fruit is zeer groot. Ook zo hebben de smaken en lusten in het Paradijs een verschil met de smaken en lusten op aarde.”

Share this