Home | Het gebed

Hoe wordt het begrafenisgebed uitgevoerd?


Antwoord: 

Het begrafenisgebed is een gebed zonder buiging (ruku') en neerknieling (sajda). Het wordt uitgevoerd met een intentie (niyya) en vier takbirs. We staan in rijen voor het platform waar de overledene is geplaatst en verrichten de intentie door te denken: "Ik heb de intentie om het gebed te verrichten omwille van Allah, om de smeekbede te verrichten voor de overledene en om de imam te volgen". De openingstakbir wordt verricht terwijl de handen worden opgeheven. Na de openingstakbir worden de handen onder de navel geplaatst en wordt de smeekbede "Subhánaka' gereciteerd. We verrichten de tweede takbir zonder de handen op te tillen en reciteren de smeekbedes "Allahumma Salli" en "Allahumma Bárik" We verrichten de derde takbir weer zonder de handen op te heffen en reciteren de begrafenissmeekbede, als we deze kennen, anders reciteren we Soera al-Fatiha. Na de vierde takbir voltooien we het gebed, door eerst naar rechts de Salam te verrichten en vervolgens naar links. Na het begrafenisgebed condoleren we de familie, kennissen en vrienden van de overledene. We blijven bij hen, steunen hen op deze treurige dag en delen hun verdriet.

Share this