Home | Het hiernamaals

Hoe zit het met de bestraffing voor de zondes waar er vergiffenis om is gevraagd?


Antwoord: 

Ook al heeft iemand meer goede daden verricht dan dat hij/zij bezondigd heeft, zal deze persoon altijd ondervraagd en afgerekend worden. Natuurlijk wordt het makkelijker voor een persoon als hij/zij veel goede daden heeft verricht en weinig bezondigd heeft. Dan zal deze persoon waarschijnlijk niet bestraft worden.

Profeten en sommige zeer vrome mensen zullen tijdens de heropstanding zonder ondervraagd te worden plaats nemen in de hemel. Als iemand in deze wereld vergiffenis heeft gevraagd van Allah en zichzelf aan zijn woord heeft gehouden, dan zullen ze niet bestraft worden voor de zonden waar ze vergiffenis om hebben gevraagd. Ook al worden ze gestraft, dan nog zullen ze in de hemel terecht komen.

Mensen(kinderen) die voor hun puberteit overlijden, zullen nooit ondervraagd worden

Share this