Home | Aalmoezen

Aan wie kan geen zakaat gegeven worden?


Antwoord: 

Het geven van zakaat en fitra aan degenen buiten de genoemde mensen en instanties zoals omschreven in soerah At-Taubah vers 60, is niet geoorloofd.

Er kan ook geen zakaat gegeven worden aan: moeder, vader, grootmoeder, grootvader, zoon, kinderen van de zoon, dochter, kinderen van de dochter en de kinderen van hen, zelfs wanneer ze voldoen aan de eisen om zakaat te mogen ontvangen.

Share this