Home | Aalmoezen

Aan wie kan zakaat gegeven worden?


Antwoord: 

In de Heilige Koran is het vastgesteld aan wie zakaat en fitra gegeven kan worden: “Voorwaar, de zakaat is slechts voor de armen en de behoeftigen en de werkenden(aan de inzameling ervan) en de Moe’allaf (om het hart van diegene voor de islam te verruimen) en voor (het vrijkopen) van de slaven en de schuldenaren en om (uit te geven) op de weg van Allah en voor de reiziger (zonder proviand), als een plicht tegenover Allah”.(1)


[1] Soerah At- Taubah 9: 60

Share this