Home | Vasten

Bestaat er een Hadith zoals: “De slaap van een vastende is een Godsdienstoefening, zijn zwijgen is een verheerlijking (tesbih). Zo ja, hoe betrouwbaar is deze hadith?


Antwoord: 

Abdullah b. Ebi Evfa en Abdullah b. Amr b. As vertelt: De profeet (vzmh) zei:

“ De slaap van een vastende is een gebed, zijn zwijgen is een verheerlijking. De kans op acceptatie van zijn smeekbedes (Dua’s) zijn groter en zijn zondes zullen vergeven worden. (1)

De beruchte Hadith Hafiz Zeynoe’l-Irakî heeft gezegd dat beide overleveringen zwak zijn. (2)

Zwakke overleveringen kunnen gehanteerd worden omwille van motivatie voor gebeden en vermijding van zondes.


[1] Kenzu’l-Ummal; -Beyhaki- h. No: 23562; -Deylemi- h. No 23631

[2] Iraki, Tahricu ahadis’lihya, -tezamen met Ihya- 1/238.

Share this