Home | Overige

De verdeling van erfenissen volgens hedendaagse wetten is niet hetzelfde als de verdeling zoals de Koran die opdraagt. Rust er een verantwoordelijkheid op degenen die de erfenissen verdelen volgens hedendaagse wetten?...


Antwoord: 

De verdeling van erfenissen volgens hedendaagse wetten is niet hetzelfde als de verdeling zoals de Koran die opdraagt. Rust er een verantwoordelijkheid op degenen die de erfenissen verdelen volgens hedendaagse wetten, of hoort men toestemming te vragen aan mede-erfgenamen wanneer de verdeling volgens hedendaagse wetten ten uitvoer wordt gebracht?

De erfgenamen van een erfenis die een overledene achterlaat en de verdeling ervan zijn vastgesteld door Islamitische wetten. Hierdoor heeft niemand het recht om zonder toestemming iets waar iemand recht op heeft te pakken en te verdelen. De erfenis is een recht dat door ALLAH is vastgesteld, hierdoor horen moslims slechts volgens die wet te handelen; want hier is sprake van zowel het recht van ALLAH als Zijn dienaar.

Echter kan een erfgenaam de erfenis waar hij recht op heeft volledig afstaan aan wie hij wil of gedeeltelijk doneren of schenken aan anderen.

Erfgenamen horen rekening te houden met deze kwesties en de verdeling volgens deze wetten uit te voeren. Als erfenissen echter volgens hedendaagse wetten verdeeld worden, hoort het recht gegeven te worden aan mede-erfgenamen, of er hoort om toestemming gevraagd te worden voordat de erfenis verdeeld wordt.

Share this