Home | Overige

Is het verstandig om buiten vlees te eten wanneer er wordt gezegd dat het halal is?


Antwoord: 

Alvorens behoren we het volgende duidelijk te maken: hetgeen een Christen of een Jood heeft geslacht, mag ongetwijfeld gegeten worden. Want God zegt in de Koran: “…Het voedsel der mensen van het Boek is u geoorloofd en uw voedsel is hun toegestaan…”1

Wat betreft het slachten in de naam van God: Wanneer iemand vergeet de naam van God op te zeggen tijdens het slachten, is het toegestaan dat vlees te eten. Wanneer men de naam van God niet opzegt vanwege zijn ontkenning van God, in plaats van de verwaarlozing daarvan, dan is het niet toegestaan dat vlees te eten. Men kan ook niet beweren dat een ontkenner van God “mens van het boek” te noemen is.

Het advies: wanneer degene waarmee wij spreken ons het vertrouwen geeft dat het vlees halal is, en als er geen bewijs aangeleverd kan worden dat het vlees haram is, dan is er geen bezwaar tegen het eten van dat vlees. Het is echter beter om in dit soort situaties takva (trachten van haram en twijfelgevallen weg te blijven) in het oog te hebben en zodoende vegetarisch te eten.[1] El Maidah, 5

Share this