Home | Aalmoezen

Hoe kan men de verplichte gebeden en aalmoes schulden van een overleden moslim betalen?


Antwoord: 

Het gebed en het vasten zijn geboden die door elke moslim  persoonlijk moeten worden uitgevoerd. Een moslim kan zijn verplichtingen alleen nakomen door te bidden op de verplichte tijden en tijdens de maand Ramadan te vasten. Deze verplichtingen kunnen zowel tijdens het leven als na de dood niet in naam van een ander worden vervuld.

In een overlevering verkondigt onze Profeet (vzmh):

“Niemand kan in naam van een ander vasten, niemand kan in naam van een ander het verplichte gebed verrichten. Men kan alleen in naam van een ander iemand te eten geven.”

Zoals in de in de koran wordt verkondigt (Bakara,184) moet men voor iedere dag dat men niet heeft gevast een behoeftige voor een hele dag te eten geven

In een andere overlevering wordt verkondigt door onze Profeet (vzmh):

“Mocht een moslim komen te overlijden met een vasten-schuld, laat de nakomelingen deze schuld inlossen door voor iedere dag vasten-schuld een behoeftige voor een dag te eten te geven.”

In geval de persoon met de vasten-schuld is overleden zijn de nakomelingen alleen verplicht op de boven vermelde manier de vasten-schuld in te lossen als de overledene dit heeft nagelaten in zijn testament. Als dit niet het geval is is het aan de nakomelingen zelf om de vasten-schuld in te lossen of niet. Er is in dit geval geen verplichting.

Wat betreft de aalmoes, onze Profeet (vzmh) zegt hier het volgende over:

“Diegene die komt te overleiden met een aalmoes-schuld is overleden als een zondaar. Zijn situatie is overgeleverd aan Allah. Mochten de erfgenamen uit eigen wil deze schuld aflossen met wat ze geerfd hebben, laat dit dan toe.”1


[1] El-Muhit - Radıyüddin Serahsî - El-Bedayi' –  Kâsanî. Celal Yıldırım, Kanaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal 2/130-131.

Share this