Home | Overige

Hoe zou de smeekbeden (dua) van een moslim voor een andere moslim moeten zijn?


Antwoord: 

Eén van de aanvaardbare dua’s is dua die een moslim maakt voor zijn moslimbroeder en/of zuster tijdens zijn/haar afwezigheid,  want een persoon die dua verricht, heeft geen eigen belangen of verwachtingen. Daarom is deze dua zuiver en oprecht. Dua’s die verricht worden zonder verwachtingen en eigen belangen, die uitsluitend bedoeld zijn om zijn moslimbroeder en/of zuster te gedenken en enkel om zijn/haar behoeftes weg te nemen, zullen inshallah geaccepteerd worden. Zoals onze geliefde profeet (v.z.m.h) zegt, ‘’Hij (Allah s.w.t.) zal iemand die zijn handen opent niet met lege handen terugsturen.’’

Bij het verrichten van dua’s zijn er een aantal zaken waar aandacht aan besteedt moeten worden.

-Als men aan een dua wil beginnen moet men zichzelf vooraf spiritueel reinigen door o.a. estaghfiroellah te zeggen. Hierna moet men aan het begin en aan het einde van de dua de profeet (v.z.m.h) groeten en zegenen (Salaat en Salaam), wat een aanvaardbare dua is. Het verrichten van een dua, tussen twee aanvaardbare dua’s in, zal ook aanvaardbaar worden.

-Dua verrichten tijdens zijn/haar afwezigheid.

-Dua verrichten met  dua’s die in de Qur’an en hadith voorkomen. Bijvoorbeeld:

‘’O Allah, van U wil ik voor mij en voor hem in deze wereld en in het hiernamaals vergeving en welzijn.’’1

‘’Onze Heer, geef ons in de wereld het goede en in het hiernamaals het goede en bescherm ons tegen de bestraffing van de hel.’’2

-En met oprechtheid, bescheidenheid en met vrede in je hart.

-En gelijk na de salaat. In het bijzonder na de salaat-al Fadjr (ochtendgebed).

-En op waardevolle plaatsen. In het bijzonder in de masjids (moskeeën)

-En op vrijdag(donderavond tot vrijdagavond). In het bijzonder tijdens het uur waarin de dua’s aanvaard zullen worden.

-En tijdens de drie maanden(Radjab, Sha’abaan en Ramadan). In het bijzonder tijdens de gezegende nachten.

-En in de vastenmaand Ramadan. In het bijzonder tijdens de laylatul qadr (de nacht van Kadr).

Het aanvaardbare dua zal precies in dezelfde vorm in deze wereld te zien zijn, of, de verrichte dua zal voor die persoon aanvaard worden in het hiernamaals en in zijn eeuwig leven. Dus, als de dua niet tot stand komt zoals gewenst, wil dit niet zeggen dat de dua niet aanvaard is, maar dat de dua in een andere, nog betere vorm, is aanvaard.3

 


[1] En Nevevi, El-Ezkar,74; El-Hakim, El-Müstedrek, 1:517.

[2] Soerah Baqarah, vers 201

[3] Mektubat, Bediuzzaman Said Nursi, 279

Share this