Home | Het gebed

Kan een moslim zich wenden tot Allah in een Kerk?


Antwoord: 

Een moslim kan zich altijd en overal wenden tot Allah. Hetzelfde geldt in een kerk. Echter, het zou niet juist zijn om in een kerk op dezelfde gebruikelijke wijze te bidden zoals Christenen dat doen. Dat is voor een moslim strikt verboden.

Net zoals het voor ons verboden is om de gebruiken over te nemen van volkeren die niet Islamitisch zijn, is het voor ons ook verboden om op dezelfde wijze te bidden als andere religies.  Wanneer men bidt volgens de gebruiken van een andere religie, kan dit ertoe leiden dat de grenzen tussen deze religies komen te vervagen.

De Profeet (vzmh) heeft verklaard; “Wanneer iemand ernaar streeft om te behoren tot een bepaalde volk, dan zal hij als iemand van dat volk worden beschouwd.” (1)

Je kunt op de volgende wijzen naar een kerk gaan;

1. In de hoedanigheid van een christen. Iemand die zich een christen noemt, moet ook als zodanig worden beschouwd. Dan spreekt men van een niet-moslim.

2. Als toerist. Iemand die enkel een kerk bezoekt met het doel om het gebouw te bezichtigen. Net zo min als een christen die een moskee bezoekt voortaan als moslim kan worden beschouwd, kan een moslim die een kerk op deze wijze bezoekt als een christen worden beschouwd.

De profeet (v.z.m.h) heeft ook het volgende overgeleverd

“ALLAH heeft mij vijf gunsten geschonken die voorheeft aan geen profeet geschonken zijn. Eén van die gunsten is dat de volledige aardoppervlak als gebedsruimte dient voor moslims. Wij kunnen bidden waar wij willen, mits de plek schoon is. Laat de moslim bidden als de gebdstijd is aangebroken, ongeacht waar hij is. Geen profeet werd hiermee begunstigd, hun volgelingen konden slechts bidden in kerken en synagogen.”

 


[1] Ebu Davut-Kitabul libas Hadith nr 3512 

Share this