Home | Mohammed

Kunnen jullie misschien wat informatie geven over Hashim, een van de grootvaders van onze Profeet.


Antwoord: 

Hâshim, de tweede voorvader van de Uitverkorene was een handelaar en stond bekend om zijn vrijgevigheid. Doordat de komst van de ware eigenaar van het licht naderde, schitterde het steeds stralender op het voorhoofd van de overdrager. Hij beschikte over vele bijzondere vaardigheden.

Tijdens een jaar van schaarste was er in Mekka geen brood meer te vinden. Hâshim arriveerde uit Damascus met een speciaal soort meel waar hij sneeuwwitte broodjes van liet maken. Vervolgens liet hij vele kamelen en schapen slachten en gaf van het brood, vlees en bouillon een groot feestmaal aan heel het volk van Mekka.

Vanwege zijn uitblinkende bekwaamheid, eerbied, liefde, vrijgevigheid en zijn verheven karakter dat door iedereen werd geliefd en gewaardeerd, werden zijn nakomelingen tot aan Mohammed, de Hâshimi genoemd.

Hâshim had vier zonen: Sheybe (Abdoelmuttalib), Esed, Eboe Sayfî en Nadle.1 Zijn nakomelingen werden voortgezet door Sheybe en Esed. Sheybe was de opa van de laatste boodschapper. Esed was de oom van de moeder van Imam Ali.[1] Tabakat, 1/75-80

Share this