Home | Mohammed

Kunnen jullie misschien wat informatie geven over Koesay, één van de grootvaders van onze Profeet?


Antwoord: 

Koesay, de vierde voorvader van de profeet, wiens ware naam Zeyd is, was de eerst geborene van de twee zonen van Kilab. Uit de twee gebroeders was hij degene die geëerd werd met het licht van de laatste profeet welk hem vanaf Adem werd overgedragen. Omdat hij de oudste van de twee was, werd hem een leiderschapstaak binnen het gezin gegeven. De opmerkelijke vaardigheden van Koesay trokken de aandacht van zijn omgeving en in zijn volwassen jaren, werd hij één van de vooraanstaande figuren binnen de gemeenschap. Vanwege zijn buitengewone regelingen, beheer en rechtvaardige beslissingen verkreeg hij in een korte periode veel aanzien binnen het volk. Hierdoor werd hij aangewezen als leider van Mekka. Hij was degene die er voor zorgde dat de eerste wijken in Mekka kwamen, waardoor elke stam een eigen buurt kreeg. De belangrijkste kwesties werden in zijn huis besproken en behandeld. Hij was verantwoordelijk gesteld voor voorname taken, zoals het onderhoud van het doek van de Kaba, het verwelkomen van pelgrims, het hijsen van hun vlag tijdens strijd en het voeren van beleid in Mekka. Het eerste huis tegenover de Kaba met de deur naar haar gericht, werd voor hem gebouwd.

Koesay werd onuitzonderlijk door iedereen geliefd en gerespecteerd. Het licht dat hij droeg van de meest Geliefde, maakte hem bij iedereen het meest geliefd. Naarmate hij ouder werd, gaf hij zijn oudste zoon Abdoeddâr steeds meer verantwoordelijkheidstaken binnen het gezin en zei: “Mijn geliefde zoon, ik wijs jou als leider aan van deze stam.”

Abdoeddâr beschikte echter niet over de vaardigheden om deze grootse taak uit te kunnen voeren. Ook heeft hij zijn vader nooit waardig weten te vervangen, want het licht glansde niet op zijn voorhoofd, maar op dat van zijn kleine broertje: Abd-i Menaf, die vader werd van vier zonen: Hâshim, Abdoeshems, Moettalib en Newfel.

Share this