Home | Het gebed

Wanneer is iemand een seferi (reiziger)?


Antwoord: 

Er zijn twee verschillende perspectieven over wanneer iemand seferî (reiziger) is.

1- Zij die de afstand als standaard nemen. Volgens dit perspectief wordt het gebed ingekort wanneer men een langere afstand aflegt dan 90 km.

2- Zij die de tijd als standaard nemen. Volgens hen is iemand seferi wanneer diegene langer dan drie dagen reist. Enkel in dit geval wordt het gebed ingekort, anders niet.

Volgens de Hanefi’s behoort een seferi een gebed van vier rekaat in te korten tot twee rekaat. Maar wanneer hij dit als vier rekaat bidt, is zijn gebed geldig. Volgens de Shafi’s is het toch beter om het gehele gebed te bidden, al is hij een reiziger. Stel dat wij zeker seferi zijn en we bidden het gehele gebed, dan is het alsnog geldig. Maar wanneer wij geen seferi zijn, dan is het gebed dat is ingekort ongeldig. Als voorzorg denken wij dat het bidden van vier rekaat secuurder is. Door één mening als standaard te nemen en daarnaar te handelen, betekent niet dat er slecht gekeken moet worden naar de mensen met de andere mening.

De woonplaats kan in drieën gescheiden worden:

1. Eigenlijke woonplaats: wanneer iemand in een land is geboren en getogen, en is getrouwd en erin wilt leven, of zich begeeft in een woonplaats waar hij geen afstand van wilt nemen als zijn eigenlijke woonplaats, wordt het “eigenlijke woonplaats” genoemd.

2. Verblijfplaats: als het een land is waar men niet in is geboren en getogen en er niet in wilt trouwen en vestigen, maar er enkel voor meer dan vijftien dagen zal verblijven, dan wordt het “verblijfplaats” genoemd. Wanneer men er wegens bijv. legerdienst, studie, arbeid of ambt zich niet kan vestigen en men de intentie heeft er langer dan vijftien dagen te verblijven, wordt het als “de verblijfplaats” bestempeld.

3. Tijdelijke verblijfpaats: wanneer een reiziger in een land minder dan vijftien dagen zal verblijven, wordt de “tijdelijke verblijfplaats” genoemd. Hiermee verandert noch het eigenlijke vaderland, noch het verblijfsland. Dit soort reizigers worden zowel tijdens het reizen als het tijdelijke verblijf –korter dan vijftien dagen- als seferi bestempeld. Tijdens de terugreis naar de eigenlijke woonplaats of de verblijfsplaats, is men enkel gedurende de terugreis een seferi. Wanneer zij deze plaatsen bereiken, worden zij als “bewoners” bestempeld.

Bij dit onderwerp worden de plaatsen met zijn eigen soort of het hogere soort verstoord, met het lagere soort wordt het niet verstoord. Om deze reden wordt de eigenlijke woonplaats van een persoon niet vervangen door de verblijfsplaats of de tijdelijke verblijfsplaats. Dus wanneer men zich in de “verblijfsplaats” bevindt, zal hij geen bezoeker zijn wanneer hij  naar zijn eigenlijke woonplaats terugkeert. Wanneer men de plaats bereikt waar hij is opgegroeid en gevestigd, of waar zijn vrouw is gevestigd, is hij geen seferi. Alleen wanneer hij naar deze plaats reist en de afstand is ver genoeg om te spreken van seferi, dan is hij een seferi, maar wanneer hij zijn bestemming bereikt, wordt het seferi zijn opgeheven.

Wanneer men vertrekt van de plaats waar hij is gevestigd naar een andere plaats waar hij zal vestigen, dan zal deze laatste zijn eigenlijke woonplaats worden; van de eerste plaats kan er dan niet meer gesproken worden van zijn eigenlijke woonplaats. Want toen de Profeet (vzmh) naar Mekka reisden, rekende Hij Zichzelf als een bezoeker en zei “Wij zijn seferi”1.

De eigenlijke woonplaats wordt niet vervangen door de verblijfsplaats. De plaats waar men in is geboren of waar zijn vrouw zich in bevindt, zal niet vervangen worden wanneer hij wegens bijv. legerdienst, studie, arbeid of ambt ergens anders korter dan vijftien dagen zal verblijven. Zelfs wanneer hij daarnaar terug zal keren en er drie dagen zal verblijven, is hij geen seferi, want de verblijfsplaats vervangt de eigenlijke woonplaats niet.

Wanneer men in een stad woont en, het zonder aan zijn familie door te geven, ook in een andere stad trouwt, dan worden beide steden voor hem zijn eigenlijke woonplaats. In beide steden is hij dan mukim (bewoner). Voor de verblijfsplaats geldt dat deze niet meer toonaangevend is wanneer men naar een andere verblijfsplaats gaat, of daar verlaat voor een reis of naar zijn eigenlijke woonplaats gaat. Dus iemand die zijn verblijfsplaats verlaat en opnieuw hiernaar terugkeert, en hier korter dan vijftien dagen zal blijven, dan is hij een seferi.

Een tijdelijke plaats waar er minder dan vijftien dagen verbleven zal worden, is niet van belang. Deze plaats vervangt de andere twee plaatsen niet. Degene die een reis zal maken die korter duurt dan vijftien dagen en een afstand af zal leggen waardoor hij een seferi wordt, zal een seferi zijn op het moment dat hij de stad verlaat, en is hij ook een seferi daar waar hij heen gaat. Deze toestand houdt aan totdat hij terugkeert.

Wanneer tijdens het gezamenlijke gebed de mukim (bewoner) achter de reiziger bidt, dan beëindigt de reiziger zijn gebed na de tweede rekaat, en de bewoner verricht het complete gebed. Wanneer men het gebed tot en met de vierde rekaat compleet bidt, behoort er niets gelezen te worden; want het begingedeelte van het gebed heeft hij met de imam gebeden en heeft zodoende de verplichting van het gebed vervolbracht.2.


[1] Eş-Şevkânî, Neylül-Evtâr, III, 270

[2] Ibnül-Hümam, I, 405; İbn Âbidîn, I, 733 vd.; Zeylaî, et-Tebyîn, I, 215

Share this