Home | Aalmoezen

Wat is aalmoes (Zakaat)?


Antwoord: 

Zakaat betekent als woord: vermenigvuldigen, reinigen, goede staat en lof; als religieuze term betekent het: voor het welbehagen van Allah een deel van jouw vermogen afstaan aan behoeftige mensen.

Zakaat is één van de vijf zuilen van de Islam die als een financiële aanbidding dient. De zakaat is verplicht gesteld in Medina tijdens de tweede jaar van de migratie (hidjrat). In de heilige Koran wordt gezegd: “En onderhoudt de salaat en geef de zakaat.”1 en “ Neem van hun bezittingen de zakaat, jij reinigt en zuivert hen daarmee (O Mohammed), en verricht een smeekbede. Voorwaar, jouw smeekbede is een geruststelling voor hen. En Allah is Alhorend, Alwetend.”2


[1] Soerah Baqara, 2/43, 110; Hajj, 22/78; Noor, 24/56;Mujadile, 58/13; Muzzammil, 73/20

[2] Soerah Tawba, 9/103

 

 

Share this