Home | De bedevaart

Wat is de “Haceru-l Esved” en waar komt het vandaan?


Antwoord: 

De Haceru-l Esved, oftewel de “zwarte steen” zoals de letterlijke vertaling luidt, is de steen die op de hoek van de Kaa’ba is gevestigd. De steen bevindt zich in een zilveren omhulsel die op anderhalve meter hoogte in de hoek aan de linkerzijde van de deur van Kaa’ba is gevestigd. De lijn waarop de steen zich bevindt, geldt als het beginpunt en eindpunt van de ‘tawaaf’ (het omcirkelen van de Kaa’ba).

Deze heilige steen die uit het Paradijs is neergedaald, is door de engel Gabriel aan de profeet Abraham overhandigd. Voordat deze steen op zijn huidige plaats was geplaatst, bevond hij zich in de Ebu Kubeys-berg. Volgens het boek “De geschiedenis van Mekka en Kaa’ba” wordt hierover het volgende verteld: Toen de profeet Adam vanuit het Paradijs was neergedaald op aarde, hebben de engelen hem een ‘tent’ overhandigd afkomstig uit het Paradijs. De Haceru-l Esved bevond zich in deze tent en was spierwit.

Toen de profeet Abraham samen met zijn zoon Ismail de Kaa’ba bouwde, vroeg hij zijn zoon Ismail om een steen om deze als het beginpunt van de tawaaf te nemen. Ismail zocht ernaar, maar kon niets vinden. Op dat moment heeft de engel Gabriel Abraham een steen overhandigd. God had Gabriel geïnstrueerd om de steen aan Zijn vriend te overhandigen op het moment dat hij de Kaa’ba aan het bouwen was. Toen Gabriel de steen overhandigde, was deze spierwit, maar omdat de ongelovigen het aanraakten, is het zwart gekleurd.

Wanneer men nu de Kaa’ba bezoekt, zal men kunnen zien dat er altijd een drukke menigte bevindt die koste wat kost de steen wilt kussen. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat Hz. Omer, één van de vier Khalifa’s, zich tot de steen heeft gekeerd en het volgende heeft gezegd; ‘Ik besef me heel goed dat jij noch goed noch kwaad brengt. Als de Profeet van God jou niet had gekust, zou ik jou nooit en te nimmer kussen’. Als gevolg hiervan doen vele moslims die de Kaa’ba bezoeken, pogingen om de steen te kussen.

Er zijn vele waarheidsgetrouwe (sahih) overleveringen die melden dat de steen afkomstig is uit het Paradijs. Hieronder zijn een aantal van deze geplaatst;

“De Haceru-l Esved is neer gedaald vanuit het Paradijs. Het was witter dan melk, maar door de zondes van Adam’s kinderen is het zwart gekleurd.”1

“De steen is door Allah zwart gekleurd. Hij wil niet dat de levenden een voorwerp uit het Paradijs in al zijn pracht aanzien.”2

De uitleg van de bovengenoemde Hadith, geeft Tirmidzi als volgt:

“Naast de openlijke betekenis van de Hadith, hebben sommige Hanefi geleerden ook het volgende gezegd: er is mogelijk sprake van overdrijving. Wanneer onze Profeet (vzmh) het over de eer en waarde van de zwarte steen heeft, richt hij het blik van de mensen op de slechtheid van de zondes en fouten die men begaat. Zoals Hij (vzmh) het in een andere Hadith duidelijk heeft gemaakt, wanneer een mens een zonde begaat, ontstaat er een zwarte stip in zijn hart.”

Op de volgende vraag in deze kwestie wordt er als volgt op beantwoord: “Als de fouten van de niet-gelovigen die steen zwart hebben gemaakt, waarom hebben het geloof en de aanbidding van de gelovigen hem niet weer wit gemaakt?”

Ibni Kuteybe heeft dit als volgt beantwoord: “Als God het zou willen, zou hij het ook doen. Echter, een wet van God op deze aarde is dat wanneer iets zwart wordt, deze niet meer wit wordt.” El-Muhib et-Taberî zegt er het volgende over: “Dat hij zwart blijft, dient als waarschuwing. Dus: als de zondes zelfs een steen die van de hemel komt, zwart kleuren, hoe zit het dan met het hart van de mens?”[1]  Tirmidhî, Hacc:49

[2] Tuhfetu'l-Ahvezî, 3:617.

Share this