Home | De bedevaart

Wat is de wijsheid achter het stenigen van de duivel tijdens de Hadj?


Antwoord: 

Zoals men wellicht weet, wordt er tijdens de Hadj in Mina op de eerste, tweede en derde dag van het offerfeest (Ied – ul – Adha) de grote, middelmatige en de kleine jamrah, die als symbool voor de duivel staan, gestenigd. Dit gebed is wajib. De handelingen die hier worden verricht zijn de symbolen van de hadj. Het eren van een mooie herdenking. Het stenigen van de vervloekte duivel die de vijand van de hele mensheid is.

Met dit symbolische gebed worden er op drie vastgestelde locaties stenen geworpen. Deze vorm van gebed is overgekomen van de profeet Ibrahim (as).

Over dit onderwerp zijn er twee overleveringen. De eerste is als volgt:

Toen profeet Ibrahim (as) met het bevel van Allah (swt) zijn zoon Ismael (as) moest opofferen als beproeving, kruiste de duivel hun pad. De duivel probeerde Ibrahim(as) over te halen om er van af te zien zijn zoon Ismail (as) te offeren en maakte hiervoor gebruik van de mededogen die Ibrahim koesterde voor zijn zoon. De standvastige profeet echter negeerde hem. Vervolgens keerde de duivel zich tot Ismail (as) en begon hem dingen in te fluisteren, dat hij niet moest luisteren naar zijn vader, dat zijn vader het bevel van Allah (swt) verkeerd had begrepen en dat hij zijn moeder huilend had achtergelaten. Ismail ging niet in op de influisteringen van de duivel en verjoeg hem. Hij pakte zeven stenen en wierp ze richting de duivel die aan het vluchten was. Zodoende, de reden waarom de pelgrims de jamrah stenigen, is om deze gebeurtenis te herdenken en te herleven.

De volgende overlevering van Ibn Abbas is als volgt:

Ten tijde van de pelgrimstocht van de profeet Ibrahim (as) verscheen de duivel bij de Akaba (grote jamrah). Hierop heeft hij de duivel neergeslagen met zeven stenen. Daarna verscheen de duivel wederom bij de middelgrote jamrah. Ook daar wierp de profeet zeven stenen naar de duivel en sloeg hem neer. Even later kwam de duivel weer te voorschijn bij de kleine jamrah.Na nogmaals zeven stenen toegeworpen gekregen te hebben, was de duivel niet meer in staat om op te staan.

Hierop zei Ibn Abbas: “ jullie stenigen slechts de duivel en  jullie volgen slechts het pad van Ibrahim (as).

”Dit gebedsritueel is bedoeld om duivelse begeertes te vermijden, duivelse influisteringen te negeren en om nogmaals, binnen de cirkel van het geloof, de duivel te vervloeken en ten gronde te slaan. De steniging is een symbool voor het weerstaan van slechte intenties en kwade krachten, de symbolisatie van het bezitten van de wil om alle soorten kwaadheden te overwinnen en ons band met onze Heer te versterken. 

De profeet (vzmh) zegt:

“Het rondom de Ka’ ba lopen, het heen en weer gaan van Safa naar Marwa en het stenigen van de duivel zijn allemaal bedoeld om de symbolen van ALLAH overeind te houden.” Tijdens de hadj verrichten de pelgrims deze gebeden om hun dienaarschap jegens Allah (swt) te verwoorden. Hiermee ervaren zij het genot en de vreugde om dienaar en gespreksgenoot te mogen zijn van ALLAH.

Share this