Home | Het hiernamaals

Wat gaan we meemaken als we dood zijn? Kunt u wat meer informatie geven over het grafsleven?


Antwoord: 

Zoals wij in onze slaap tijdens dromen het contact verbreken met deze wereld, andere dingen ervaren en andere gesprekken vernemen, zo ook zal de ziel die afstand genomen heeft van het lichaam, kennis maken met een ander leven genaamd het grafsleven. De mens die tijdens zijn sterfte de engel des doods (Azrail) ontmoet, zal in dit nieuwe leven de overhoorengelen genaamd Moenker en Nekir treffen. De goede daden van een gelovige zullen hem als een liefdevolle vriend gezelschap houden in dit nieuwe leven.

Het grafsleven dient als een brug tussen het wereldse leven en het hiernamaals. Daarom wordt het grafsleven ook “Âlemoe’l-Berzah” genoemd, ofwel de tussenwereld. Deze wereld laat zichzelf aan ieder mens anders zien. Martelaars brengen dit leven door zonder te beseffen dat ze het wereldse leven verlaten hebben. Overleden geleerden zullen in dit grafsleven het vergaren van kennis voortzetten. Voor ongelovigen is dit een wereld vol kwelling waarin ze voorproeven van helse bestraffingen krijgen.

Onder de dood verstaan we scheiding van lichaam en ziel; een reis van de aarde naar de grafswereld. De ziel wordt door de engel des doods (Azrâil) naar de tussenwereld gebracht. De eerste engel die we in de tussenwereld zullen treffen, zal Azrail (v.z.m.h) zijn. Azrail is een betrouwbare vertrouweling aan wie we onze ziel gerustgesteld kunnen toevertrouwen. De ziel zal middels de dood bevrijd worden van lichamelijke gevangenschap; echter zal die niet compleet naakt zijn, deze zal bekleed worden met een soortgelijk lichaam, ofwel, de ziel zal gewikkeld zijn in elegante kledij.

De ziel die tijdens het wereldse leven gebonden is met het lichaam, zal middels de dood in zekere mate meer vrijheid verkrijgen. In het lichaam heeft de ziel behoefte aan ogen om te kunnen zien, oren om te kunnen horen, hersenen om te kunnen denken etc. Middels de dood zal de ziel, net zoals in dromen, niet meer afhankelijk zijn van die instrumenten om te kunnen zien, horen en denken.

Berzah betekent doorgang. De wereld van Berzah is een ‘’wachtruimte’’ tussen de wereld en het hiernamaals. De zielen wachten daar op de dag des oordeels en de wederopstanding. De ontmoeting van de engelen Moenker en Nekir, het eerste gerechtshof, de eerste bestraffing en de eerste beloning zullen hier plaatsvinden.

Berzah, ofwel, het grafsleven, is volgens de beschrijving van de hadith “of een tuin van de paradijselijke tuinen of een krater van de helse kraters.” Enkel de ziel die ontbeerd is van het lichaam zal hier pijn of genot ondervinden. Na het grafsleven zal de ziel tijdens de wederopstanding terugkeren naar haar lichaam dat herschapen zal zijn. Vervolgens zal die berecht worden in het ‘’geweldige gerechtshof’’ voor al haar daden die zij verricht heeft op deze wereld. Hierna volgt de eeuwige hemel of hel. Genot en pijn worden op deze plaatsen zowel door het lichaam als de ziel geproefd, net zoals op aarde. Het lichaam zal echter een vorm krijgen dat hem schikt; zoals een zaad uitbloeit tot een boom nadat die begraven wordt, zo zal het wereldse lichaam uitbloeien tot een lichaam dat hem schikt in het hiernamaals.

Het grafsleven wordt gevolgd door de wederopstanding. Omdat het ziel onsterfelijk is, geldt de wederopstanding alleen voor het lichaam. Met de wederopstanding zullen de zielen weer terugkeren naar de lichamen om vervolgens op de dag des oordeels veroordeeld te worden. Na een tijd te hebben gewacht tijdens de waqfeh fase, volgt de fase van de afweging. Degene die gelovig komt te overlijden en waarvan de goede daden zwaarder wegen dan de kwade daden tijdens de afweging, zal verwezen worden naar het eeuwige paradijs. Degene die ongelovig komt te overlijden, zal verwezen worden naar het strafoord van Allah, welk de hel is. De gelovigen waarvan de slechte daden zwaarder wegen dan de goede daden, zullen eerst de huiveringwekkende hel betreden om hun zondes te zuiveren. Na hun reiniging, zullen ook zij het paradijs betreden waarin ze eeuwig levenden zullen zijn.

 

Share this