Home | Geloof in Allah

Wat wordt er bedoeld met ‘de troon (Kursi) van Allah (swt)’? Moeten wij dit letterlijk of figuurlijk zien?


Antwoord: 

Kursi betekent in het woordenboek: iemands hoge zitplek of een troon. Om het te kunnen vatten, wordt het als een vorm gezien die de hemel en aarde behelst. Figuurlijk heeft hij betekenissen als kennis, beheerder, macht, heerschappij en grootheid.

In een Heilige Hadith wordt het volgende gezegd: “De zeven hemelen zijn net zeven geldstukken die, in de troon, in een schild zijn gegooid.” In een andere Hadith wordt de grootte van de troon onder arsh (dak) als volgt uiteengezet: “De troon in de arsh is als een ijzeren ring die in de woestijn is gegooid.”

De troon wordt beschreven als: “Hij is onder de arsh en boven de zeven hemelen.” Sommige geleerden, hoewel deze groep klein is, zien de arsh en de troon als hetzelfde.

De troon is een vorm die het einde behelst van ruimte en materie. Hij is een vorm die alle materiële werelden omvat en de hemelen en aarde behelst. Dat de arsh de troon omvat, kan niet begrepen worden als materie die een andere materie omvat. De arsh is immaterieel en de eigenschappen ervan kunnen we niet kennen. Kunnen vatten hoe de arsh de troon omvat , is iets dat het menselijke verstand te boven gaat.

De mens is niet eens in staat te snappen hoe zijn eigen geest zijn eigen lichaam omvat, beheert, stuurt, en hoe zijn geest zijn arm doet optillen en zijn voeten doet lopen. Hoe kan een mens dan een dusdanig diepgaande kwestie begrijpen?

De betekenis van ‘de troon’ in het vers “…Zijn troon strekt zich uit over hemelen en aarde…”1 behoort niet als een materiële troon van Allah gedacht te worden. Om die reden is het geaccepteerd als “De heerschappij en macht van Allah”, “De grootheid van Allah aantonen”.[1] Baqara, 255

Share this