Home | Het gezinsleven

Welke redenen om te scheiden zijn geldig in de Islam?


Antwoord: 

Al is het vanuit het Islamitische perspectief niet aangenaam, onder een aantal omstandigheden kan zowel vanuit de mannelijke als de vrouwelijke kant een scheiding aangevraagd worden. Binnen de Fiqh wordt dit Ghiyâr-i tefriqa genoemd. We zullen er meteen bij melden dat Ghiyâr-i tefriqa meer naar de vrouw kijkt dan naar de man. Aangezien de man de bevoegdheid heeft om een scheiding te bepalen, hebben een aantal Fiqh geleerden zoals İmâm Muhammed het niet noodzakelijk geacht om ook voor de man Ghiyâr-i tefriqa toe te passen.

Voordat we in details gaan, willen we eerst het volgende melden. Een aantal gebreken, ziektes of kwade karaktereigenschappen bij een man of vrouw, geven het recht aan de partner van een dergelijk geval om naar een rechter te stappen voor het aanvragen van scheiding. Redenen die deze recht geven, kunnen we als volgt samenvatten:

1) Gebreken die geslachtsgemeenschap hinderen bij een partner.
2) Tweeslachtigheid.
3) Gestoordheid.
4) Erfelijke ziekten.

Tijdens zulke kwesties hangt het er vanaf of ze: voor of na het huwelijk plaatsvinden, of er genezing voor is, of het uit te houden is etc. Omdat de Fiqh boeken hier uitgebreid informatie over geven, nemen wij genoegen met deze verwijzing.

5) Onenigheid. Dit vindt meestal plaats wanneer de één de rechten van de ander schendt. Af en toe komt het voor dat beiden elkaars rechten schenden. In alle gevallen is onenigheid een wettige reden tot scheiding binnen de Islam. Bij dit principe heeft vooral de vrouw, wie niet de bevoegdheid heeft om te scheiden, baat, want dit geeft haar het recht om naar de rechter te stappen om scheiding aan te vragen. De rechter stelt twee bemiddelaars aan om de kwestie te behandelen en hun onenigheid op te lossen. Aan de hand van het rapport van de bemiddelaars wordt er een besluit genomen.   

Toestanden waarin de man zijn plichten tegenover zijn vrouw niet volbrengt, geven de vrouw het recht om naar de rechter toe te stappen. Bijvoorbeeld, haar niet onderhouden, haar onrechtmatig afranselen, beledigen, vloeken, negeren en verlaten. Echter kan een vrouw niet naar de rechte stappen om haar recht op memorandum aan te vragen omdat een man na een scheiding kosten moet maken voor een nieuw huwelijk.

Hierbij willen we vermelden dat er geen misbruik gemaakt hoort te worden van deze rechten welke de Islam toekent aan de mens. De genoemde kwesties horen relatief beschouwd te worden. Redding van een huwelijk hoort het hoofddoel te zijn. Er hoort geduld getoond te worden jegens de gebreken van een partner. De eerste de beste kans pakken om een scheiding aan te vragen omdat de Islam deze recht toekent is noch islamitisch noch menselijk.

Islamitische geleerden adviseren geduld en uithouding tijdens onenigheden, zelfs gedurende de boven genoemde kwesties. Volgens geleerden zijn het stichten van een gezin, elkaar steunen en waarderen de ware doel van het huwelijk. Kwesties zoals de bevrediging van lusten en kinderen krijgen zijn de vruchten van het huwelijk. Hierdoor hoort er niet onmiddellijk aan scheiding gedacht te worden wanneer één of meerdere vruchten van het huwelijk niet verkregen kunnen worden. Als afsluiting melden we de volgende overlevering van de profeet betreft scheiding:

“Scheiding is bij ALLAH de minst geliefde halal.”

 

Share this