Home | Mensenrechten

Welke verantwoording moet er in het hiernamaals worden afgelegd, indien een moslim de rechten schend van een niet-moslim?


Antwoord: 

Elk mens heeft rechten.  Fundamentele rechten die alleen aan hem toekomen. In dit kader maakt het niet uit of het gaat om een Moslim of een niet-moslim. Wanneer deze rechten worden geschonden, zal hierover in het hiernamaals een verantwoording worden afgelegd.

İmâm-ı Âzam en İmâm-I Muhammed hebben dit in het verleden benadrukt door het volgende te verklaren; “Een Moslim die zich bevindt in een niet-islamitisch land, is het niet toegestaan om een ieder op te lichten, te beroven en te bestelen. Het maakt hierbij niet uit of het slachtoffer een Moslim is of een niet-moslim. Tenslotte is de Islam een religie van tolerantie en deugd waardoor verraad, bedrog, oplichting en amorele handelingen uit den boze zijn.”

“Stel dat iemand naar Europa gaat en daar iets vindt dat toebehoort aan een ander danwel de Staat, is verplicht datgene te retourneren aan de rechtmatige eigenaar”1

Wanneer dus een Moslim de rechten van een niet-moslim heeft geschonden, zal hierover in het hiernamaals ter verantwoording worden geroepen. Die (Moslim) persoon zal evenredig aan het geschonden recht ofwel zijn beloningen moeten afstaan oftewel een deel van de zondes van de niet-moslim op zich moeten nemen. Dit verandert pas wanneer een niet-moslim de moslim vergeeft voor het schenden van zijn rechten. Deze daad van vergiffenis zal ook de niet-moslim baten daar zijn straf in het hiernamaals zal afnemen.


[1] Hidâye d. 2, p. 66

Share this