Home | Mensenrechten

Zijn gelijkheid en rechtvaardigheid hetzelfde? Zo niet, wat is dan het verschil?


Antwoord: 

Vaak zien we dat gelijkheid verward wordt met rechtvaardigheid. Gelijkheid houdt in dat twee dingen op alle vlakken volledig gelijk zijn. Rechtvaardigheid houdt in dat alles en een ieder krijgt waar die recht op heeft en verdient.

Dat een mens twee benen heeft en een schaap vier poten, laat duidelijk ongelijkheid zien. Echter zit hier wel rechtvaardigheid in aangezien vier poten de schaap en twee benen de mens schikken.

Absolute gelijkheid, ofwel dat alles op alle vlakken gelijk is aan elkaar, gaat niet samen met rechtvaardigheid. Als men een oog werpt naar menselijke kunstwerken zien we dat bijvoorbeeld een dichter in zijn ode elke letter noteert van het woord dat hij gebruiken wil. Elk woord noteert hij met de zin voor ogen die hij gebruiken wil. En elke zin noteert hij met de hele ode in gedachte. Hier is er geen sprake van absolute gelijkheid, maar rechtvaardigheid. De eerste zin plaats hij aan het begin en de laatste aan het eind. In de lengtes van de woorden en zinnen zien we ongelijkheid, echter zien we een rechtvaardigheid wanneer alles op zijn plek valt en de ode gevormd wordt.

Een fabricator arrangeert de grootte, de afdelingen, de machines, vluchtroutes en alles van zijn fabriek met wijsheid en rechtvaardigheid. Zodoende ontstaat er een uitstekende fabriek. Absolute gelijkheid zou deze orde tenietdoen.

Hetzelfde geldt voor een schilder. Ieder patroon schildert hij zoals het zijn kunstwerk schikt. De verdeling tussen kleuren en vormen plaatst hij niet met absolute gelijkheid, maar met rechtvaardigheid. Wat gepast is, schildert hij en nadat alle vormen en kleuren elkaar schikkend geschilderd zijn, ontstaat er een prachting kunstwerk.

Ook zijn de fundamenten in het systeem van de Heer der Waarheid op deze wereld niet gebasseerd op gelijkheid, maar rechtvaardigheid. Als er in alle opzichten gelijkheid zou zijn, zou er geen sprake zijn van ouderschap. Een maatschappij waarin iedereen in alle opzichte gelijk is aan een ander, kan geen samenleving genoemd worden. In een dergelijke toestand, zou er geen sprake meer zijn van profeten en volgelingen, commandanten en soldaten, vaders en zonen, werkgevers en werknemers, leraren en studenten. Is een dergelijke maatschappij voor te stellen?

Als we kijken naar andere schepselen, zien we ook dat absolute gelijkheid in tegenstrijd is met rechtvaardigheid. Bliksem wordt veroorzaakt door de ongelijkheid tussen elektrische ladingen van wolken. Als er geen ongelijkheid was in onze organen, zouden we niet kunnen leven.

Een duif staat niet gelijk aan een kat. Echter is Goddelijke rechtvaardigheid in alle glorie af te lezen vanuit hun schepping. Wat de aard van de kat behoeft, wordt in zijn ziel, lichaam en bouw gegeven; niets blijft gebrekkig. Evenzeer worden alle benodigdheden welke nodig zijn voor een duif ook in haar ziel en bouw met alle rechtvaardigheid geven.

Dit is dus rechtvaardigheid. Niemand heeft het recht om te zeggen: “waarom is dat een kat geworden?” of “waarom is dat een duif geworden?” Als er zo’n vraag gesteld wordt, antwoorden wij met: “Omdat ALLAH het zo gewild heeft.” Personen die met dergelijke kwesties zitten, zouden die vraag ook stellen als het anders zou zijn.

Daarnaast staat die kat noch duif bloot aan een test voor een andere wereld waardoor zij ontevreden zouden zijn over de waarde die hen gegeven wordt om hun prestaties. Tot heden wachtten zij in gemis op de gunst van Allah. Terwijl ze nergens recht op hadden, heeft de Heer der Waarheid hen bijeengebracht met lichamen die Hij voor hen heeft geschapen. Zij leiden hun levens in tevredenheid, als waren ze allemaal bewust. In hun ziel is geen greintje bezwaar te vinden tegen het lot.

Dit zijn allemaal wonderbaarlijke manifestaties van de Goddelijke rechtvaardigheid. Wij horen lering te trekken uit deze manifestaties, en met dit bewustzijn horen we te kijken naar de verschillende beproevingen van de mensen op deze tijdelijke wereld. Wij horen niet direct bezwaar te hebben op de verschillen; de wijsheid zal enkel in het hiernamaals begrepen worden.

Share this