Home | Gevoelens

Ik begin steeds vergeetachtiger te worden. Wat kan ik ertegen doen?


Antwoord: 


(Uit de brieven van Kastamonu) 

Een jonge hâfız (1) onder de Risale-i Nur studenten zei zoals vele anderen:
 - “Ik begin steeds vergeetachtiger te worden. Wat kan ik ertegen doen?”
 - Ik antwoordde hierop dat hij het moest vermijden om te kijken naar de meiden die hem niet toevertrouwd zijn. Want er is een overlevering van de profeet die hierover gaat en Imam Şafii (moge God tevreden zijn met hem) zei hierover:

Kijken naar het verbodene veroorzaakt vergeetachtigheid.” 

Jazeker, wanneer in de Islam het kijken naar het verbodene toeneemt, worden de egoïstische lusten aangewakkerd, en neemt de verspilling in het lichaam toe. Hij moet dan een paar maal per week de volledige wassing (gusl) verrichten en medisch gezien verzwakt hierdoor zijn geheugen. 

Jazeker, door blootheid in deze eeuw en vooral in de warme landen neemt het kijken naar het verbodene toe en dat zorgt voor een algemene ziekte van vergeetachtigheid. Iedereen klaagt hier min of meer over. Met het toenemen van deze algemene ziekte is de uitleg van de gezegende uitspraak van de profeet, die over deze verschrikking bericht, zichtbaar aan het worden. De hadith verkondigt: “Aan het einde van de tijd (voor de dag des oordeels) zal de Qur’an uit de borsten van de hâfız worden genomen. Ze zullen de Qur’an vergeten.”(2) Dit houdt dus in dat deze ziekte zal toenemen en het een hindernis zal zijn om de Qur’an van buiten te leren. De verkondiging van de profeet zal zijn uitleg duidelijk maken. 

Said Nursi

 

 

Share this