Home | Wetenschap en technologie

Ik heb een vraag over de gulden snede (gouden ratio 1.618033)? Duidt dit aan op een ontwerp of is dit stom toeval?


Antwoord: 

Inderdaad, de gulden snede 1.618033 duidt aan op een design, een ontwerp. De Ontwerper heeft in elk van Zijn kunstwerk, van de kleinste atomen tot aan de grootste sterrenstelsels in heel het universum de gulden snede als Zijn handtekening geplaatst, als Zijn stempel bestempeld, als Zijn kenmerk achtergelaten welke naar Zijn Almachtigheid, Alwetendheid, Alziendheid en Alwijsheid duiden. Het is de taak van begerige toeschouwers, van verwonderde bewonderaars die uitgerust zijn met verstand en geweten om dit voortreffelijke spektakel te aanschouwen, te ervaren en de Ontwerper van deze Glorieuze Schoonheid dankbaar te zijn en de Ontwerper te prijzen en te loven. Deze Glorieuze Schoonheid laat Zijn eeuwige Glorieuze Schoonheid zien. Net zoals een kunstenaar zijn werk wil zien en laten zien en deze tentoonstelt en zijn handtekening achterlaat op zijn kunstwerk, (immers, via deze handtekening weten wij wie de kunstenaar is, we hoeven hiervoor de kunstenaar niet met blote ogen te zien, zoals van Gogh en Leonardo Da vinci); zo ook wil deze Eeuwige Schoonheid Zijn eigen kunstwerk zien en wil, via Zijn prachtige kunstwerken, gezien worden door verlangende toeschouwers om deze verbaasd en verstomd te doen laten.

Dit kan absoluut niet het werk van stom toeval zijn. Als we dit ontwerp aan het verstandeloze natuur zouden overlaten, dan zou elk atoom oneindige kennis, kracht en wijsheid moeten bezitten om dit ontwerp tot stand te laten komen. Een ieder met verstand weet dat dit absoluut niet mogelijk is. Dus hieruit kunnen we concluderen dat de atomen de commando’s van een Almachtig Commandant opvolgen, net zoals soldaten, en zij deze commando’s met een absoluut perfectie opvolgen. Net zoals de zon miljarden jaren zijn taak als soldaat uitvoert en een licht en warmte bron is voor de aardbewoners, zoals opgedragen door deze Commandant.

Kortom, kunst laat de aanwezigheid van een kunstenaar zien; zoals een schilderij de aanwezigheid van een schilder laat zien. Alsof een schilderij, welke verborgen zit met informatie en kennis (zoals de gulden snede, invalshoek, afmetingen, enz.) met zijn lichaamstaal roept “ kijk naar mij, en zie hoe mijn schilder mij heeft geschilderd, kijk goed en je zult de verborgen kennis zien”. Zo ook heeft de schilder van dit universum met de kracht van zijn penseel dit universum versierd met verborgen kennis. Diegenen die met zijn verstandsogen kijken, zullen deze geheime en verborgen kennis, wil en kracht ontdekken.

Luister naar de volgende Koranverzen:

Aan Wie het Koninkrijk der hemelen en der aarde toebehoort, Hij heeft zich geen zoon genomen noch heeft Hij een mededinger in Zijn Koninkrijk, Hij heeft alles geschapen, en het de juiste maat gegeven. (1)

Allah weet wat elke vrouw baart en wat de baarmoeders niet voldragen en wat zij doen groeien. En bij Hem heeft alles een eigen maat. (2)

Voorwaar, Wij hebben alles naar maat geschapen. (3)

Veel kijkplezier en aanschouw en geniet van de pracht, macht en kracht en prijs de Ontwerper van deze voortreffelijke tentoonstelling genaamd het universum.

Share this