Home | Geloof in Allah

Kan iemand tussen God en Zijn dienaren komen?


Antwoord: 

Beste broeder/zuster,

Niemand kan tussen God en zijn dienaren komen. Er bestaat geen klasse van geestelijken in de Islam. Een ieder heeft de vrijheid en de mogelijkheid om zich rechtstreeks tot de Almachtige God te richten en tot Hem te spreken. Als iemand wil dat God tegen hem spreekt, dan kan hij de Koran lezen. Iedereen kan God in zijn gebeden aanroepen en Hem vragen om vergiffenis. Indien iemand zich oprecht wendt tot God, zal hij Hem waarlijk voor zich aantreffen.

God moedigt Zijn dienaren aan om het gebed te verrichten en om vergiffenis te vragen. Hij kondigt aan dat Zijn genade alles omvat, dat Hij de zonden vergeeft en de gebeden verhoort. Hij alleen kan gebeden verhoren en zonden vergeven. Hij is immers als Enige de Bezitter van Macht. Geen enkel schepsel heeft het recht om gebruik te maken van dit gezag. Het toekennen van de eigenschappen van God aan anderen wordt als “shirk”, als polytheïsme beschouwd.

In de Islam bestaat er geen behoefte aan een geestelijke klasse in zaken als het smeekgebed, de aanbidding of het huwelijk. Elke moslim is verplicht om datgene van de religie te leren wat hij nodig heeft. Wanneer de moslims samenkomen om het rituele gebed te verrichten, kiezen zij onder hen de meest geleerde en de meest deugdzame persoon uit om het gebed te leiden. De functie van de islamitische geleerden is beperkt tot het uitleggen en het onderwijzen van de religieuze principes, en het leiden van anderen naar het rechte pad, door hun preken en adviezen te geven. Zij hebben niet de autoriteit om als een bemiddelaar op te treden tussen God en Zijn dienaren, om vervolgens zonden te vergeven en gebeden te aanvaarden.

Afgoderij is begonnen toen mensen tussenpersonen begonnen te plaatsen tussen God en Zijn dienaren. De polytheïsten van Mekka beweerden dat zij de beelden slechts aanbaden opdat zij hen dichter tot God zouden brengen.1 Na het verstrijken van tijd begonnen zij aan deze tussenpersonen goddelijke eigenschappen toe te kennen.2

 

 


[1] De Koran, ạl-Zoemar, 39: 3.

[2] De Laatste Hemelse Religie: Islam

Share this