Home | Het gebed

Mag een 14 jarige het gebed leiden?


Antwoord: 

Volgens de Hanefi stroming mag een jongen alleen het gebed leiden als hij de puberteit heeft bereikt. Wanneer hij de puberteit heeft bereikt, mag die voor zijn moeder en voor andere mensen het gebed leiden.

Het bereiken van de puberteit om het gebed te kunnen leiden, is een discussie onderwerp voor islamitische geleerden.

Volgens de Hanefi stroming en Ibn Hazm moet de imam de puberteit bereiken wil hij het gebed leiden. Volgens de Maliki en de Hanbeli stroming is dit alleen verplicht als dit het fard gebed is. Een kind dat nog net niet de puberteit heeft bereikt maar wel de goede en de slechte dingen van elkaar kan scheiden, mag de koesoef en tarawih gebeden als imam leiden. Volgens de Shafi en de Maliki stroming is het beter dat bij fard en nafile gebeden de imam de puberteit heeft bereikt; echter is het voldoende als die nog net niet de puberteit heeft bereikt maar wel de goede en de slechte dingen van elkaar kan scheiden.

Bij de Shafi stroming moet de imam de puberteit bereiken om het djoema gebed te verrichten. Sommige geleerden zien het als makroeh wanneer de imam net niet de puberteit heeft bereikt, maar wel de goede en de slechte dingen van elkaar kan scheiden

De eis om de puberteit te bereiken “de imam staat ter borg voor het gebed van de djamaat”. (1) Volgens de sahaba mag een kind dat de puberteit nog niet heeft bereikt het gebed niet leiden. Het gebed is niet verplicht voor een kind waardoor dit voor hem als nafila geldt. Voor de djamaat is het gebed wel fard waardoor diegene die het gebed leidt, nafila bidt en de djamaat fard.

Volgens de Shafi stroming is het volgende een bewijs: Wanneer Amr b. Selime'nin nog 7 jaar oud was, leidde hij het gebed voor zijn volk. (2)

Share this