Home | Het leven

Mag je als man je nichten op hun wang kussen?


Antwoord: 

Om een duidelijk antwoord op je vraag te kunnen geven is het noodzakelijk om de termen mahram en namahram uit te leggen.
Mahram: dit zijn verwanten waarmee het niet toegestaan (haraam) is om mee te trouwen.
Nâmahram: dit zijn degenen waarmee het trouwen wel toegestaan (halal) is.

Het volgende vers legt ons uit welke vrouwen voor mannen mahram zijn:

‘’Verboden (om mee te huwen) zijn voor jullie: jullie moeders, jullie dochters, jullie zussen, de zussen van jullie vaders en moeders, de dochters van jullie broers en zussen, jullie zoogmoeders, jullie zoogzussen, de moeders van jullie echtgenotes, jullie stiefdochters die onder jullie hoede staan en die geboren zijn uit vrouwen met wie jullie gemeenschap hebben gehad – doch indien jullie geen gemeenschap hebben gehad, dan rust er geen zonde op jullie. (Verboden om mee te huwen zijn voorts) de vrouwen van jullie eigen zonen; twee zussen tegelijkertijd (als vrouwen van de toegestane vier), tenzij dit reeds is gebeurd (tenzij deze situaties reeds bestaan). Allah is Vergevensgezind, Genadevol.’’ [1]

De vrouwen die mahram voor de man zijn dus: zijn moeder, dochters, zussen, tantes (zussen van vader en moeder), dochters van broers en zussen en oma’s. Ook als alle voornoemde vrouwen  geen bloedverwanten maar zoogverwanten zijn, zijn deze mahram voor een man.  
Daarnaast zijn schoonmoeders, schoondochters, stiefmoeders en stiefdochters mahram voor een man.
Nichten, dus dochters van tantes en ooms worden hier niet opgenoemd en zijn deze dus nâmahram.

Het volgende vers legt ons uit welke mannen voor vrouwen mahram zijn:

‘’En zeg tegen de gelovige vrouwen dat ook zij iets van hun blikken terneergeslagen houden en hun kuisheid bewaken, en dat zij hun schoonheid niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. Laat hen hun hoofdbedekking over hun boezems dragen, en laat hun schoonheid niet tonen behalve aan hun echtgenoten of hun vaders of de vaders van hun echtgenoten, of hun zonen of de zonen van hun echtgenoten, of hun broers, of de zonen van hun broers, of de zonen van hun zussen of hun eigen vrouwen (de gelovige vrouwen), of aan hun slaven, of aan mannelijke bedienden die geen seksuele verlangens koesteren, of de jonge kinderen die van de naaktheid van vrouwen niets afweten. En laat hen niet met hun voeten stampen om hun schoonheid die zij verbergen te tonen. En wend jullie allen gezamenlijk tot Allah, o gelovigen, opdat jullie wellicht welslagen.’’ [2]

Ook uit dit vers blijkt dat neven (zonen van tantes en ooms) geen mahrams zijn. Dit betekent dat het voor een man niet toegestaan is om zijn nicht op de wang te kussen. Ook al ziet men zijn nichten als zijn zusjes, dit verandert niet dat Allah voor mannen hun nichten als nâmahram aangewezen heeft. We moeten niet vergeten dat dit oordeel van Allah, de Schepper van het universum komt. Hij is de Alwetende, de Alwijze. Wij zijn slechts schepselen van Allah en alleen Hij weet  hoe wij het best moeten handelen. Aangezien de situatie zo is verliest onze eigen mening totaal zijn waarde en horen we te handelen volgens de wetten van de Heer der kosmos.[1] Soera al-Nisa: 4, 23

[2] Soera al- Nur: 24, 31

Share this