Scheiden bij trouwen met alleen fetha dus voor de imam