Home | Overige

Is stremsel dat in kaas voorkomt halal?


Antwoord: 

Volgens de Hanafi school is stremsel verkregen van een dier dat geslacht is door een moslim of een ongelovige –in overeenstemming óf in tegenstrijd met de Islamitische wetgeving- is in alle gevallen toegestaan; dit dier mag echter geen varken zijn.

Meeste goed geïnformeerde mensen zijn zeker dat stremsel, wat gebruikt wordt om kaas te maken, niet van varkens zijn verkregen.

Het is overgeleverd dat in de meeste hadith verzamelingen van Abdullah ibn Umar (moge Allah over hem en zijn vader tevreden zijn) er kaas was gebracht naar de Profeet (v.z.m.h.) tijdens de Taboek oorlog. Hij (v.z.m.h.) vroeg om een mes en zei vervolgens “Bismillah” (In de naam van Allah) en sneed de kaas (Abu Dawud).

Kaas die gemaakt is van stremsel dat verkregen is van een dier buiten het varken om, is volgens de Hanafi school toegestaan. Echter, de jurisprudentie maakt duidelijk dat het beter is dit te vermijden wanneer het niet zeker is van welk dier het stremsel is verkregen; dit omdat er verschil in jurisprudentie is tussen de Sounni scholen omtrent de toestemming daarvoor en de twijfel daarover.

Share this