Home | Het gezinsleven

Trouwen bij de imam genoeg ? (zonder NL wet getrouwd te zijn)


Antwoord: 

In het bijzijn van getuigen is trouwen volgens de Islamitische regels geoorloofd. Maar Islamitisch trouwen zonder dat de wettelijke regels worden toegepast, wordt niet juist gezien. Vooral om de Islamitische en aardse rechten van een vrouw te verdedigen, wordt het trouwen volgens de wettelijke regels naast het Islamitische regels juist gezien.

Als een man en vrouw, met of zonder aankondiging van de familie, in het bijzijn van getuigen gaan trouwen en dat ze als man en vrouw worden verklaard, kan een vrouw met een ander niet trouwen voordat de man haar Islamitisch scheidt; dit gebeurt pas wanneer de man drie keer duidelijk “Ik scheid van jou” uitspreekt. Dit neemt veel risico’s met zich mee. Allah zegt in Soerah Bakara, vers 229 immers het volgende: “Is de echtscheiding twee keer geschied, behoud haar dan op behoorlijke wijze of zend haar met vriendelijkheid weg.

Over dit onderwerp worden vragen gesteld zoals:

“Ik ben met een man getrouwd volgens de Islamitische regels. We konden niet met elkaar omgaan. Nu scheidt hij mij niet, wat moet ik doen?”

“Zonder een Islamitische echtscheiding te verrichten, ben ik met iemand anders getrouwd. Geldt dit ook als overspel?”

Er komen problemen tevoorschijn die kippenvel geven. Hoewel er volgens de Islamitische regels wordt getrouwd in het bijzijn van getuigen, kunnen er onoplosbare problemen zich voordoen. Met deze reden wordt het trouwen volgens de Islamitische regels zonder de wettelijke regels, zeer risicovol gezien.

Share this