Home | Het gezinsleven

trouwen zonder de toestemming


Antwoord: 

Nikah betekent ‘overeenkomst’. Hiervoor zijn er een aantal voorwaarden. Wanneer één van deze voorwaarden niet volbracht wordt, is nikah niet geldig.

 

1. De personen die zullen trouwen en de procuratiehouders behoren aanwezig te zijn.

2. Het uiten van de wil. Ze behoren duidelijk te maken dat ze het zelf willen in de vorm van “ja, ik wil met hem/haar trouwen”.

3. Toestemming van de ouders van het meisje. Dit oordeel is volgens alle leerscholen, behalve de Hanefi leerschool.
4. De getuigen behoren aanwezig te zijn. De getuigen behoren hun puberteit bereikt te hebben en behoort gevormd te worden door of twee mannen, of één man en twee vrouwen. Het is dus verplicht dat er een man aanwezig is.


Hiernaast is er nog één voorwaarde, en dat is dat het geopenbaard wordt. Dit is volgens de Maliki leerschool. Echter, volgens de Ottomaanse gezinsrechten behoort dit ook zwart op wit  duidelijk te zijn bij een Islamitische rechter, en er is hier ook veel waarde aan gehecht.

 

Wij vinden het ongepast dat er sprake is van een nikah wanneer er nog geen sprake is van wettelijke trouwen. In het bijzonder om de religieuze en wereldse rechten van de vrouw te beschermen, vinden wij het nodig dat er naast de nikah ook wettelijk wordt getrouwd. Hier werd ook veel waarde aan gehecht tijdens het Ottomaanse Rijk.

Ze prefereren nikah om zondes te voorkomen. Ze kunnen echter in situaties verkeren die nog moeilijker op te lossen zijn.


Wanneer een man en een vrouw met of zonder toestemming in de nabijheid van getuigen nikah doen, kan een vrouw niet met een ander trouwen zolang de man niet van haar scheidt. Om deze reden is het zeer gevaarlijk. Over dit onderwerp worden er veel vragen gesteld als: “Ik had met een man nikah gedaan. Hij scheidt niet met mij, wat zal ik doen?” “Ik ben met een ander getrouwd zonder dat ik de nikah heb verbroken, is dit overspel?”. Er kunnen dan situaties voordoen waar men zich niet uit kan redden. Om deze reden raden wij het zeer sterk af om geen nikah te doen zonder wettelijk te trouwen.


V
olgens de Shafii leerschool, er kan geen nikah gedaan worden zonder dat de ouders er van afweten.
Volgens de Hanefi leerschool hebben de ouders het recht hen te scheiden wanneer de jongen en het meisje niet gelijkwaardig aan elkaar zijn.
Verder is het wettelijk verboden vóór wettelijk te trouwen, nikah te doen.

Share this