Een man is overleden en heeft in deze wereld een vrouw, 1 dochter en 3 zonen achtergelaten. Hij heeft bijvoorbeeld een erfenis van 1000 euro nagelaten. Hoe wordt dit bedrag van 1000 euro verdeeld onder de erfgenamen volgens de regels en wetten van Allah?


Eerst wordt 1/8 van €1000, oftewel €125, aan de vrouw van de overledene man gegeven. De overige 7/8 wordt verdeeld onder de kinderen op een manier waarbij elke zoon tweemaal zoveel ontvangt als wat de dochter krijgt.

Dus:

Vrouw: €125
Zoon1: €250
Zoon2: €250
Zoon3: €250
Dochter: €125

Gerelateerde vragen