Hoe kan de bijbel eerder bestaan, terwijl daar ook vergelijkbare onderwerpen als in de Kuran staan, die pas later neergezonden is? Hoe is de bijbel destijds aan diezelfde informatie gekomen, maar dan eerder?


Volgens de Islam zijn zowel de originele Thora als de originele Bijbel het woord van Allah. En degene die deze niet accepteert, kan niet als moslim beschouwd worden. Dat wil zeggen dat moslims de Bijbel, zoals het uit de hemel werd neergezonden, accepteren.

Dit zien we terug in het volgende vers uit de Kuran:

“Zeg (O Muhammad): "Wij geloven in Allah en wat er aan ons is neergezonden en wat er is neergezonden aan Ibrahim en Ismail en Ishak en Yakub en de kinderen van Yakub en wat er is gegeven aan Musa en Isa en wat er is gegeven van hun Heer aan de profeten, wij maken geen onderscheid tussen één van hen en wij onderwerpen ons aan Hem."[1]

Kortom: aangezien de hedendaagse Bijbel vervalst is, kunnen we begrijpen dat er delen in voorkomen die tegen de Kuran ingaan. Eveneens kunnen er dus ook delen in de Bijbel voorkomen die vergelijkbaar zijn met die van de Kuran, omdat beiden in originele staat het woord van Allah zijn.

Footnotes

  1. ^ De Kuran 2:36

Gerelateerde vragen