Ik wil graag islamitisch trouwen. Alleen mijn vriendin en ik zijn bekeerlingen zonder enige islamitische omgeving, hoe gaat dit in werking?


Volgens de Islam is nikah de huwelijksvoltrekking waarvoor religieus gezien tussen de man en vrouw geen belemmering is wanneer zij hun wederzijdse wens voor het huwen in het bijzijn van getuigen uitspreken en accepteren in de vorm van: “Ik huw je, ik ben gehuwd met je, ik heb je geaccepteerd als echtgenoot/echtgenote, ik ben met je getrouwd.”[1]

Na deze samenvatting kunnen we dieper ingaan op de details:

Nikah, oftewel het huwelijk is een verbintenis, een overeenkomst en contract. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Indien al aan één hiervan niet is voldaan, is het huwelijk ongeldig.

  1. Het te huwen paar of de door hen gevolmachtigde personen dienen aanwezig te zijn.
  2. Beide personen dienen toerekeningsvatbaar te zijn. Ter acceptatie van het huwelijk dient het te huwen paar de woorden “ik heb het geaccepteerd” uit te spreken.
  3. Het huwelijk dient publiekelijk kenbaar gemaakt te worden. Geheimhouding is niet toegestaan. Dit is een voorwaarde volgens de Maliki-wetschool.
  4. De voogd van de bruid dient toestemming voor het huwelijk te verlenen. Deze voorwaarde geldt binnen alle vier wetscholen behalve de Hanefi-wetschool.
  5. De getuigen dienen aanwezig te zijn. Tevens dienen zij minimaal puber te zijn en daarmee op een voldoende volwassen niveau te zijn. De getuigen dienen te bestaan uit 2 mannen of 1 man en 2 vrouwen. De getuigen moeten dus bestaan uit minimaal 1 man.
  6. Als laatst dient de hoogte van mehir bepaald te worden die de bruid zal krijgen.

Footnotes

  1. ^ Ibn Nudjeym, el-Bahr 3:82-83

Gerelateerde vragen