Is het toegestaan om mezelf te laten steriliseren wegens praktische redenen?


Het is niet mogelijk om deze vraag te beantwoorden met “dit is toegestaan” of “er is geen bezwaar.” Dit wegens de volgende redenen:

Het steriliseren van mensen wordt beschouwd als het aanbrengen van een verandering aan de schepping. Een dergelijke ingreep zal volmaaktheid verlagen tot onvolmaaktheid en dit is in strijd met het bevel “Verander niet wat Allah heeft geschapen.”

Steriliseren betekent het vernietigen van een goedwerkende lichaamsfunctie. Een compleet menselijk wezen tekortdoen betekent het veranderen van de schepping en dat is natuurlijk niet toegestaan. In de toekomst kunnen de omstandigheden veranderen, waardoor u of uw man misschien toch nog kinderen willen. De Islam accepteert geen methode die deze mogelijkheid volledig vernietigt. U kunt echter andere anticonceptiemiddelen gebruiken.

Als een team van gespecialiseerde en Islamitische artsen echter besluit dat er in bijzondere, noodzakelijke gevallen geen andere oplossing voor die persoon is dan kan het noodzakelijk toelaatbaar zijn.

Gerelateerde vragen