Waarom worden sommige gebeden hardop, en andere in stilte gebeden? Kunnen we de gebeden die hardop worden verricht ook in stilte bidden?


De aanbiddingen zijn door de Islam bekend gemaakt, en dit aanpassen is verboden. Rationeel snappen waarom iets verplicht is en waarom het op een bepaalde manier wordt gedaan, is niet mogelijk. Omdat Allah (swt) het heeft verplicht, wordt het volbracht; en wat profeet Muahmmed (saw) heeft gedaan, dat wordt nagedaan. Een voorbeeld hiervan is het gebed. Profeet Muhammed (saw) heeft het volgende gezegd:

“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.”[1]

Om deze reden worden de gebeden die tijdens het daglicht worden gebeden in stilte verricht, en de gebeden die in het donker worden gedaan, hardop volbracht. Dit is zodanig door profeet Muahmmed (saw) zelf gedaan en ook door Zijn ashab nagedaan en overgedragen.[2] Als een persoon individueel de ochtend-, avond- en nachtgebeden verricht, dan heeft hij de mogelijkheid deze ook hardop te reciteren, óf in stilte te bidden.

Als men de gebeden tijdens het daglicht (middag en namiddag gebeden en de sunnet-gebeden) bidt, is hij verplicht deze in stilte te doen.[3] Als een verplicht onderdeel van het gebed bewust wordt overgeslagen, moet het gebed opnieuw verricht worden. Als men een verplicht onderdeel vergeet te volbrengen, moet hij dit corrigeren middels de sudjudus-sehw (nogmaals de sudjud verrichten om de fout te corrigeren).

Dus, als men een gebed, dat in stilte gebeden had moeten worden, dit hardop heeft gedaan, en dit bewust heeft gedaan, moet hij het gebed opnieuw verrichten. Als hij dit onbewust heeft gedaan, dan moet hij de sudjudus-sehw verrichten.[4]
Het volgende kan wederom de wijsheid hiervan vormen:

Hem verheerlijken de zeven hemelen, de aarde en al hetgeen zich hierin bevindt. Alles prijst Zijn lof, maar jullie begrijpen hun verheerlijking niet. Hij is Zachtaardig, Vergevensgezind.[5]

Zoals van dit vers wordt begrepen is alles Allah aan het aanbidden. De gebeden van de schepselen (zoals vogels, katten en honden) gebeuren meestal in de ochtend vanaf zonsopgang en duurt meestal tot zonsondergang. Hun klank, toon en geluid vormen hun eigen identieke verwoording van dankbetuiging en aanbidding jegens Allah. Vanaf zonsopgang tot zonsondergang is de mens verantwoordelijk hun aanbidding te getuigen en in stilte mee te doen in hun luidruchtige verwoording. Met de zonsondergang gaan alle schepselen slapen en stoppen op dat moment met hun aanbidding. Vanaf dat moment neemt de mens de taak over voor de openlijke aanbidding.

Footnotes

  1. ^ Bukhari, Ezan 18
  2. ^ Zie Bukhari, Salat 96-105; Ebu Dawud, Salat 131, 134, 137
  3. ^ Ibn Abidin, Reddul-mukhtar, II 163, 545
  4. ^ Ibn Abidin, Reddul-mukhtar, II 163, 545
  5. ^ De Kuran 17:44

Gerelateerde vragen