Waarom zijn er engelen die onze daden opschrijven als Allah alles al weet?


Allah weet uiteraard alles, daarmee dus ook onze daden. Om als getuigen te dienen, laat Allah de engelen zowel de goede als slechte daden noteren. Zo zal alles wat de mens doet in het hiernamaals als getuige en tevens als resultaat voor ons verschijnen. Het volgende vers zegt het volgende:

“[Denk aan] de Dag, waarop iedereen het goede dat hij heeft verricht en het kwade dat hij heeft verricht aantreft; dan wenst hij dat er een ruime afstand bestaat tussen hem en het kwade. Allah herinnert jullie je eraan op je hoede te zijn voor Hemzelf. Allah is Zachtaardig (Raʾūf) voor de dienaren.”[1]

Een ander vers legt dit als volgt uit:

“Wij hebben de lotsbestemming van ieder mens om zijn hals gehangen; en op de Dag der Opstanding zullen Wij voor hem een boek tevoorschijn brengen en hij zal het opengeslagen aantreffen. Lees jouw boek. Uw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen uzelf voldoende.”[2]

Footnotes

  1. ^ De Kuran 3:30
  2. ^ De Kuran 17:13-14

Gerelateerde vragen