Wat was de religie van profeet Ibrahim (as)?


Ibrahim (as) heeft na zijn verblijf in Babylon veel plaatsen bezocht. Zijn eindbestemming was Damascus. Daar heeft hij veel mensen kunnen overtuigen van het bestaan en de eenheid van Allah (swt). Het aantal gelovigen die zijn boodschap accepteerden groeide. Deze gelovigen werden de ‘natie van Ibrahim’ genoemd.
Ibrahim (as) had ooit zijn woord gegeven om Allah (swt) te smeken voor de vergiffenis van zijn vader. Tijdens zijn vertrek vanuit Babylon herinnerde hij zijn belofte en begon hij Allah (swt) als volgt te smeken:

“En vergeef mijn vader, want hij behoorde tot de dwalenden”[1]

Ibrahim (as) wist eigenlijk dat het in geval van zijn vader en soortgelijken niet mogelijk was om te bidden voor vergiffenis, ook al is het je eigen vader, maar heeft dit toch gedaan, omdat hij zijn woord had gegeven. Zijn smeekgebed is door Allah (swt) niet aanvaard en Allah (swt) heeft er als volgt op gereageerd:

“Het past de profeet en de gelovigen niet om vergiffenis te vragen voor de afgodsdienaren, zelfs al waren dezen verwanten, nadat voor hen (de gelovigen) duidelijk is geworden, dat zij (afgodsdienaren) inwoners van de hel zullen zijn.”[2]

Ibrahim (as) heeft de rest van zijn leven met Lut (as), Ismail (as) en Ishak (as) doorgebracht. Allah (swt) heeft het volgende aangegeven over deze personen:

“En Wij maakten hen tot leiders die (anderen) op Ons bevel geleid hebben en Wij openbaarden aan hen het verrichten van goede werken en het onderhouden van het gebed en het geven van zekat. En zij dienden alleen Ons.”[3]

Allah (swt) heeft Ibrahim (as) een geschrift met tien pagina’s gegeven. Na lang geleefd te hebben, is hij richting het einde van zijn leven vertrokken naar Egypte. Na zijn overlijden, is hij – volgens sterke bronnen – begraven in Halil ur-Rahman, een plaats dichtbij Kudus (Jeruzalem).

De Hanif’s

De kern van het geloof van Ibrahim (as) was het geloven in één god, namelijk Allah (swt). Dit wordt tewhid (de eenheid van Allah) genoemd. Islam is, zoals in de Kuran vermeld, de enige religie bij Allah. Dus, de religie van Ibrahim (as) eveneens de religie van alle andere profeten, was ook de Islam, de religie der tewhid. Bovendien werden degenen die in de eenheid van Allah geloofden, hanif genoemd. In de Kuran is het heel duidelijk verkondigd dat Ibrahim (as) tot de hanifen behoorde. Het desbetreffende vers gaat als volgt:

“Ibrahim was noch een jood, noch een christen, maar hij was een moslim: hanif [zuiver in geloof]. En hij behoorde niet tot de afgodendienaren.” [4]

Kortom: 'hanif' is een persoon die afstand neemt van bijgeloof en ervan overtuigd is dat Allah (swt) één is. Het begrip 'hanif' komt een paar keer voor in de Kuran. Dit begrip is voornamelijk gebruikt voor Ibrahim (as) om aan te duiden dat hij Allah (swt) zuiver en schoon aanbad. Over het begrip 'hanif' zijn de volgende verzen te raadplegen:

“En wend jouw aangezicht oprecht tot deze godsdienst en behoor niet tot de afgodendienaren.”[5]

“Daarna hebben Wij aan jou geopenbaard: “Volg de manier van geloven van Ibrahim, de oprecht gelovige die geen afgodendienaar was.”[6]

Footnotes

  1. ^ De Kuran, 26:86
  2. ^ De Kuran, 9:113
  3. ^ De Kuran, 21:73
  4. ^ De Kuran 3:67
  5. ^ De Kuran, 10:105
  6. ^ De Kuran, 16:123; 3:67

Gerelateerde vragen