Home | Het gebed

Waarom zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in het gebed volgens de Hanafi madhhab terwijl de Profeet (vzmh) heeft gezegt: Bid zoals jullie mij hebben zien bidden (Bukharie en Ahmad)?


Antwoord: 

De farz (verplichting) en soennah (hetgeen onze Profeet (v.z.m.h.) heeft gedaan en gezegd) zijn voor de man en vrouw hetzelfde. Er is geen sprake van verschil in fundamentele onderwerpen als deze. In de Hadith wordt er dan ook gedoeld op dit punt van het gebed.

Echter, verschillen buiten de farz en soennah om die in de Fiqh (Islamitische leer) boeken worden aangehaald, worden de vrouwen aangeraden. Deze verschillen worden ook duidelijk gemaakt om de bijzonderheden van de bedekking van de vrouwen tijdens het gebed aan te tonen.

El Beyhakî zegt het volgende: “Verschil in oordeel over het gebed van de vrouw en de man, is wegens het verwachtte respect dat de vrouw jegens de bedekking heeft. De vrouw is de ambtenaar en verantwoordelijke om voor haarzelf in iedere situatie het meest gepaste te doen voor de bedekking.”1

 


[1] el-Beyhakî, es-Sünenu’l-Kübrâ, II, 222

Share this